Ingezonden persbericht---

Persbericht

Dutch Spa & Wellness Association website on line

Sinds kort is de website on line van de eind vorig jaar opgerichte Dutch SPA & Wellness Association, www.dswa.nl

De Dutch SPA & Wellness Association (DSWA) is een samenwerking van de brancheorganisaties, ANBOS, KONINKLIJKE HORECA NEDERLAND en de RECRON. Naast het op te zetten kenniscentrum, dat stoelt op de kennis en ervaring van deze brancheorganisaties, streeft de DSWA naar herkenbaarheid en borging van kwaliteit op alle niveaus in de SPA- en Wellnessbranche. De DSWA zal naar verwachting eind dit jaar het langverwachte keurmerk introduceren.

De samenwerking van de betrokken brancheorganisaties moet leiden tot een ontmoetingsplatform, zowel fysiek als virtueel, waardoor kennis en ervaring met elkaar op een professionele wijze kan worden gedeeld.

Een voorbeeld hiervan is de "Wellness Carrousel": een initiatief van de DSWA.

Bij de wellnesscarrousel' is uitgegaan van het concept van 'partners in business'. Samenwerken tussen bedrijven en scholen is alleen zinvol en succesvol als deze leidt tot een win-win situatie met respect voor ieders eigenheid. Dit impliceert dat de beide partijen weten waarom ze een samenwerking aangaan, wat ze daarvan verwachten en zorgen dat deze samenwerking strookt met hun eigen doelstellingen'. Alle informatie is te vinden op de DSWA website.

Een ander voorbeeld van kennisdeling is de haalbaarheidsstudie van "Valley of Wellness" uitgevoerd door studenten van ROC Rijn IJssel.

ROC Rijn IJssel heeft het initiatief ontplooid onder meer in samenwerking met de Hogeschool Arnhem/ Nijmegen (HAN) om in de regio een multifunctioneel SPA/wellness bedrijfsopleiding-centrum te realiseren, waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van opleidingen en deelnemers van het Rijn IJssel. Deze haalbaarheidstudie staat eveneens op de website.

Deel: ' Dutch Spa & Wellness Association website on line '


Lees ook