DutchInnovate.nl, grootste business & ICT-evenement van het jaar, georganiseerd door marktleiders uit ICT-industrie Op 19 en 20 september a.s. in Den Haag, met als keynote sprekers Al Gore en Roel Pieper Gouda, 25 juli 2001 - Op initiatief van Compaq Computer B.V. zal op 19 en 20 september a.s. DutchInnovate.nl plaatsvinden, een tweedaags evenement met als thema 'The Battle of the Brains. Wie neemt de leiding: Business- of ICT-management?' Het belangrijkste doel van dit evenement is business managers en ICT-managers bijeen te brengen om hen te informeren over de steeds verdergaande inzet van ICT bij de oplossing van bedrijfskundige vraagstukken en de gevolgen daarvan voor de beslissingstrajecten en de te betrekken partijen. Tijdens DutchInnovate.nl spreken onder meer Al Gore, voormalig vice-president van de Verenigde Staten, en Roel Pieper, Internet-ondernemer en hoogleraar e-commerce aan de Universiteit Twente. Naast Compaq zijn Cap Gemini Ernst & Young, Cisco Systems, KPMG, Microsoft en Oracle medeorganisatoren en hoofdsponsors. Ook geven diverse subsponsors hun medewerking aan deze tweedaagse conferentie. De organisatie verwacht zo'n 3000 bezoekers in het Nederlands Congres Centrum in Den Haag. De inzet van informatietechnologie is allang niet meer alleen het terrein van de ICT-manager. Waar voorheen bedrijfsprocessen werden geautomatiseerd omwille van efficiencyverbeteringen in administratieve processen, wordt vandaag de dag de inzet van ICT vooral ingegeven door de wens concurrentievoordeel te behalen. Daarmee vormt een bedrijfskundig vraagstuk veelal de basis voor de gekozen oplossing. Dat roept de vragen op: is de toekomst aan de traditionele Business Manager of aan de ICT-Manager? Welke managers nemen in welk beslissingsproces de leiding? Kan het huidige profiel van de business manager en de ICT-manager nog overleven in de toekomst? Wat als de voorgestelde ICT-oplossing een grote kans is voor de verkoopafdeling maar een bedreiging voor het ICT-personeel? Wordt van de CIO verwacht dat hij primair de bedrijfsbelangen behartigt of kan hij alleen afgerekend worden op een technologisch verantwoorde ICT-infrastructuur? Op dit raakvlak speelt DutchInnovate.nl zich af. Met een internationaal zeer gerenommeerd gezelschap van sprekers wordt op woensdag 19 en donderdag 20 september 2001 in het Nederlands Congres Centrum te Den Haag dit thema van alle kanten belicht. De eerste dag (8:45 uur tot 18:30 uur) is voornamelijk gericht op business managers, terwijl de tweede dag (8:45 uur tot 18:45 uur) in het teken staat van de ICT-infrastructuur en de onderliggende technologieën. De keynotes van onder meer Al Gore (19 september) en Roel Pieper (20 september) worden ondersteund door de presentaties van bedrijven op de infomarkt waar meer dan 60 bedrijven met een verschillende kijk op en plaats in het ICT beslissingsproces zich presenteren. Naast vertegenwoordiging van de hoofdsponsors zullen onder andere subsponsors Novell, Citrix, Baan, Unit4, Energys, ECI, KSI Automatisering, YoungWood, Colt Telecom, VX Company en Exact van de partij zijn. Deelname aan DutchInnovate.nl is kosteloos voor business managers en ICT-managers. Meer informatie over het programma is te vinden op de website www.dutchinnovate.nl. Geïnteresseerden kunnen zich hier ook inschrijven. Achtergrondinformatie:
Compaq Computer B.V.
Jeanette de Wilde, tel. 0182 - 565807, e-mail: Jeanette.dewilde@compaq.com Of
Monogram Communication Strategies (MCS) BV
Perlita Fränkel, tel. 023 - 5628208, e-mail: perlitaf@monogram.nl Foto's van Al Gore en Roel Pieper zijn op aanvraag beschikbaar.

Deel: ' DutchInnovate.nl met Al Gore en Roel Pieper in Den Haag '
Lees ook