Ministerie van Justitie

Persbericht Ministerraad

Maximumduur voorwaardelijke beeindiging dwangverpleging bij TBS wordt verdubbeld

De ministerraad heeft op voorstel van minister Korthals van Justitie ingestemd met een verlenging van de maximumduur van de voorwaardelijke beeindiging van de dwangverpleging bij TBS van drie naar zes jaar. Daarmee wordt uitvoering gegeven aan een door de Tweede Kamer aangenomen motie waarin om een aanzienlijke verlenging van de voorwaardelijke beeindiging wordt verzocht om recidive na de terbeschikkingstelling terug te dringen. Door de verlenging van de maximumduur van de voorwaardelijke

beeindiging kunnen ter beschikking gestelden na afloop van de dwangverpleging gedurende langere tijd worden begeleid bij hun terugkeer in de samenleving. Indien de voorwaarden worden overtreden of indien op een andere wijze gevaar ontstaat voor de samenleving, kan de dwangverpleging worden hervat. Jaarlijks beoordeelt de rechter of een voorwaardelijke beeindiging moet blijven voortduren; er wordt dan steeds voor de duur van een jaar verlengd. Indien de rechter niet tot verlenging besluit of als het wettelijk maximum van zes jaren is bereikt, eindigt de terbeschikkingstelling definitief.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Voor vragen of commentaar met betrekking tot de inhoud van deze pagina's kunt u terecht bij de Directie Voorlichting van Justitie, telefoon: (070) - 3706850,
email: voorlichting@best-dep.minjust.nl,
fax: (070) - 3707594

Laatst gewijzigd: 16-07-2001

Deel: ' Duur beeindiging dwangverpleging bij TBS verdubbeld '
Lees ook