Robeco


Rotterdam, 14 januari 1999

DUURZAAM BELEGGEN STEEDS BELANGRIJKER

Aandelenselectie op basis van duurzaamheid vindt haar oorsprong in negatieve criteria. Tegenwoordig wordt een meer genuanceerde blik geworpen op de prestaties van bedrijven, zowel positief als negatief. Dit zei mevrouw A. Domini, oprichter en voorzitter van de Domini Social Investment Portfolio en mede-ontwikkelaar van de Domini 400 Social Index tijdens het seminar over duurzaam beleggen dat de Robeco Groep vandaag organiseerde.

Volgens mevrouw Domini zal het spectrum van kwalitatieve selectiecriteria zich in de toekomst verbreden, in het bijzonder op het gebied van milieu- en personeelsbeleid. Wereldwijd opererende bedrijven zullen volgens haar onder toenemende druk komen te staan om verantwoording af te leggen, ook voor wat betreft hun werkwijze buiten hun thuismarkt. Ook verwacht zij dat duurzaam beleggen in de toekomst steeds belangrijker wordt. Vermogensbeheerders zijn zich namelijk in toenemende mate bewust van de normen en waarden van hun klanten. In de Verenigde Staten wordt al voor meer dan 2000 miljard gulden in duurzame ondernemingen belegd. Ook in Nederland begint deze trend terrein te winnen, zowel bij particuliere als institutionele beleggers, zoals ABP en PGGM.

Dr. W.M. van den Goorbergh, lid van de hoofddirectie van Rabobank Nederland, zei in zijn speech dat duurzaamheid een belangrijk thema is, dat ook in het beleid van de Rabobank veel aandacht krijgt. Het nieuwe fonds van de Robeco Groep sluit daarbij goed aan vanwege de beoogde integratie van sociale rechtvaardigheid, ecologische duurzaamheid en economisch rendement bij de selectie van aandelen. Hij noemde het initiatief: ...moedig, omdat er op dit gebied nog veel te ontdekken en te ontwikkelen valt.

Ir. J. van der Kolk, directeur van KPMG Milieu, dat met betrekking tot de selectiecriteria van het RG DuurzaamAandelen Fund mede heeft geadviseerd, meende dat duurzaamheidscriteria zich hebben ontwikkeld van hinderlijke randvoorwaarde tot aanjager van vernieuwing. In zijn toelichting op selectiecriteria voor duurzaamheid zei hij: Ondernemingen kunnen worden beoordeeld op hun bijdrage aan ecologische duurzaamheid en de kwaliteit van het leven. Hoewel sommige bedrijfstakken in dat kader minder voor de hand lijken te liggen, zijn er binnen elke sector toch ondernemingen actief die op het gebied van duurzaamheid een leidende positie innemen.

Mr. drs. R. Wuijster, fondsmanager van het RG DuurzaamAandelen Fund, stelde dat duurzaam opererende ondernemingen bovengemiddelde financiële prestaties kunnen behalen, omdat deze bedrijven vaak een goed strategisch management hebben en technologisch innovatief zijn. Als voorbeelden noemde hij: Microsoft, Wal-Mart, Sony, LOreal, Unilever en Real Africa.

Het RG DuurzaamAandelen Fund belegt wereldwijd in aandelen van ondernemingen die een maatschappelijk vooruitstrevend beleid voeren en mede daarom goede financiële resultaten boeken. Beleggers bij Robeco Advies en de Rabobanken kunnen van zaterdag 16 januari a.s. tot vrijdag 5 februari 1999, 15.00 uur kosteloos inschrijven in het RG DuurzaamAandelen Fund. De introductiekoers bedraagt 50 euro (ca. f 110,-). Het fonds wordt op 9 februari a.s. officieel genoteerd aan de Amsterdam Exchanges.

Deel: ' Duurzaam beleggen steeds belangrijker '
Lees ook