Anti Racisme Informatie Centrum


Grenzen verleggen


4 februari t/m 2 maart 1999

Diverse plaatsen in Nederland

Centra voor Internationale Samenwerking (COSsen) en Mileufederaties organiseren in het kader van de provinciale verkiezingen twaalf regionale duurzaamheidsdebatten rond concrete en actuele thema's, waarin 'de politiek' een belangrijke rol zal spelen. In zeker zes van de twaalf debatten komt de multiculturele samenleving expliciet aan de orde:

Assen, 4 februari: Hoe kleurrijk zijn organisaties voor internationale samenwerking en duurzame ontwikkeling?
Heerhugowaard, 16 februari: Vluchtelingen en asielzoekers in de Nederlandse tuinbouw
Lelystad, 16 februari: Het gebrek aan sociale cohesie in Flevoland Den Haag, 24 februari: Multicultureel perspectief in beelden van duurzaamheid in Zuid-Holland
Leeuwarden, 1 maart: Sociale cohesie in multicultureel Friesland Utrecht, 2 maart: Invloed van allochtone op de Utrechtse politiek

Informatie: COS Nederland, Lieke Berghauser Pont, tel. 040 - 244 06 99

Deel: ' Duurzaamheidsdebatten Grenzen verleggen '
Lees ook