Provincie Drenthe


Besluiten gedeputeerde staten d.d. 30 november 1999

Assen, 30 november 1999
Persberichtnummer 99-195Duurzaamheidsscan voor bedrijventerreinen in Drenthe

Een achttal te revitaliseren bedrijventerreinen in Drenthe worden deze winter onder de loep genomen. Gescand wordt welke kansen er zijn voor duurzame ontwikkelingen op de terreinen. Het gaat hier bijvoorbeeld om het energie-, water- en grondstoffengebruik; de inzameling en afvoer van afval, en het ruimtegebruik. De gegevens worden verwerkt in een lijst met mogelijkheden voor bedrijfseconomische- en meer milieuvriendelijke aanpassingen bij revitaliseringprojecten Het geheel wordt uitgevoerd samen met gemeenten en het project Duurzaam Drenthe. De scan betreft een actie uit het programma `duurzame ontwikkeling bedrijventerrein' binnen het Kompas voor het Noorden. De provincie financiert de totale kosten, ter waarde van 46.649 gulden.

Deel: ' Duurzaamheidsscan voor bedrijventerreinen in Drenthe '
Lees ook