Duurzame en innovatieve producten gezocht voor buitenruimte Rotterdam


Kick off bij ICDuBo

ROTTERDAM, 20121207 -- Gemeente Rotterdam organiseert in samenwerking met Syntens Innovatiecentrum, Hogeschool Rotterdam en het Ministerie van Economische Zaken (Agentschap NL) een koplopersbijeenkomst voor bedrijven in het Innovatie Centrum Duurzaam Bouwen. Doel is de opzet van een Improvement Centre Openbare Ruimte (ICOR) op de RDM Campus. Dit moet hét podium worden voor duurzame innovaties in de binnenstedelijke openbare ruimte. De gemeente, het lectoraat Infratecture van de Hogeschool en (MKB) bedrijven gaan hierbij nauw samenwerken om ideeën van theorie naar praktijk te versnellen. Het Improvement Centre Openbare Ruimte gaat het gat dichten tussen onderzoek en uitrol in de echte openbare ruimte.

Tijdens de bijeenkomst krijgen (MKB) bedrijven de gelegenheid om hun innovaties in te brengen, te brainstormen over een toekomstbestendige buitenruimte en in te zoomen op de problemen die zij eerder hadden bij het in de markt zetten van hun productinnovatie. Bedoeling is om partijen met ideeën en mogelijke koppelingen tussen innovators prominent in beeld te krijgen. Alle bedrijven die koploper zijn in de vernieuwing van de openbare ruimte zijn welkom. Kernwoorden voor deelname zijn duurzaamheid, nieuwheid en originaliteit, beheer en onderhoud, mate van uitwerking en economisch perspectief en inspelen op trends en ontwikkelingen. De gemeente stelt een stuk openbare ruimte ter beschikking, zorgt voor (inter)nationale exposure en publiciteit. De Hogeschool Rotterdam (lectoraat Infratecture) ondersteunt bij het monitoren en testen van innovatieve technieken. Het Improvement Centre Openbare Ruimte is geen regulier uitvoeringsproject dat zal worden aanbesteed, maar zal binnen een verruimd juridisch kader dienen als innovatiemotor voor de inrichting van binnenstedelijke openbare ruimten en infrastructuren. Daarbij gaat het met name om innovaties die meerdere functies hebben en niet eerder in de openbare ruimte zijn getest.  

Waar en wanneer?

De marktmatch bijeenkomst wordt begin volgend jaar gehouden in het Innovatie Centrum Duurzaam Bouwen (ICDuBo), gevestigd op Heijplaat. Dit duurzaamheidscentrum stelt ruimte ter beschikking om de innovaties permanent te tonen, zowel voorafgaand aan als tijdens de testopstelling op locatie. ICDuBo trekt op jaarbasis ruim 10.000 bezoekers; bouwprofessionals die doelgericht op zoek zijn naar duurzame (bouw) oplossingen. De bezoekers bestaan uit o.a. gemeenten, corporaties, ontwikkelaars, aannemers, architecten, maar ook studenten. Als testlocatie voor het Improvement Centre Openbare Ruimte zijn meerdere locaties in beeld. Vooralsnog wordt gedacht aan het Nieuwe Dorp op Heijplaat. Dit transformatiegebied biedt volop gelegenheid aan duurzaamheidsambities en sluit mooi aan bij het bewonersinitiatief Buitenruimte Groenkleed en Concept House Village. Koppelingen tussen straat en woningen liggen voor de hand. Afhankelijk van de innovaties zijn ook andere proefkavels mogelijk in Rotterdam.

Er is beperkte ruimte voor een bijdrage tijdens de marktmatch bijeenkomst. Heeft u als bedrijf belangstelling? Vult u dan het formulier in op www.innovatiemarkt.nl/1039/nl/straat-van-de-toekomst. Daarin vindt u ook meer achtergrond informatie over het project.

ICOR is een initiatief van Gemeente Rotterdam, in samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken/Agentschap NL, Hogeschool Rotterdam, Innovatie Centrum Duurzaam Bouwen en Syntens Innovatiecentrum.Noot voor redacties:

Deel: ' Duurzame en innovatieve producten gezocht voor buitenruimte Rotterdam '
Lees ook