ECOFYS

Duurzame energie in de EU vraagt om extra beleidsinspanning

Ecofys heeft recentelijk het onderzoek 'Progress of Renewable Energy: Target Setting, Implementation and Realisation', of kortweg Pretir, afgerond. De consumptie van duurzame energie in de Europese Unie vertoont een indrukwekkende groei die de komende jaren zal aanhouden. Maar de doelstellingen in de EU Richtlijnen zijn ambitieuzer. De lidstaten zullen hun beleidsinspanningen moeten intensiveren of een nieuw actief beleid betreffende duurzame energie moeten ontwikkelen, zo luidt de conclusie uit het recent afgeronde Pretir-project. Een voorbeeld kan genomen worden aan landen als Spanje, Duitsland en Nederland.
'De oplossing ligt besloten in hoge ambities en flexibele instrumenten', concludeert prof. Kornelis Blok, directeur van Ecofys. 'Die hoge ambities moeten worden vertaald in praktische oplossingen, zoals voldoende financiële steun en passende boetes.'

Het uitgebreide Pretir onderzoek naar het beleid in alle EU lidstaten, uitgevoerd door Ecofys (Nederland), 3E (België) en het Fraunhofer Instituut (Duitsland), toont een verwachte groei van het aandeel duurzame elektriciteit in het totale elektriciteitsverbruik bij huidig beleid (geïmplementeerd voor september 2001) tot maximaal 15%-18%. Terwijl het duurzame aandeel in het totale energiegebruik in de EU zal groeien naar 8%-10%. De doelstellingen in de EU-Richtlijnen zijn echter ambitieuzer aangezien er een actief beleid in elke lidstaat wordt verwacht. Doelstelling is een aandeel van 22% duurzaam in het totale elektriciteitsverbruik in 2010 en een aandeel van 12% duurzaam in het totale energiegebruik.

De productie van energie door duurzame bronnen is duurder dan productie door traditionele energiebronnen. Vanwege dit financiële nadeel is de conclusie duidelijk: overheidsbeleid moet dit compenseren en is daarom de belangrijkste factor in een progressieve ontwikkeling. Het rapport van Ecofys, 3E en Fraunhofer Institute laat zien dat beleidsstrategieën voor duurzame energie in de verschillende EU-lidstaten erg verschillend en niet altijd zeer succesvol zijn. Toch zijn er enkele goede voorbeelden. Duitsland en Spanje hebben gekozen voor hoge terugleververgoedingen en lange-termijncontracten, wat financiële zekerheid biedt aan investeerders. Met name in deze twee landen nemen de markten voor windenergie een hoge vlucht. Nederland richt zich met succes op het ontwikkelen van een consumentenmarkt door middel van belastingvrijstelling voor groene energie. Eén miljoen Nederlandse huishoudens kopen momenteel uitsluitend groene elektriciteit. Potentieel krachtige beleidsinstrumenten zijn verplichte aandelen duurzame energie, gekoppeld aan groene energiecertificaten, zoals het Verenigd Koninkrijk, Zweden, België, Italië en Oostenrijk momenteel ondervinden.

Overheden zijn zich ervan bewust dat zij alle hulp kunnen gebruiken van de energiesector. Ambitieuze doelstellingen, flexibele instrumenten en handel in groene energie: dit zijn de ingrediënten voor de EU om de doelstellingen te halen. 'De groei van duurzame energie in Europa is opmerkelijk en biedt het bedrijfsleven veel kansen. Als de doelstellingen worden gehaald, zal de EU kunnen profiteren van een florerende duurzame energie-industrie', aldus prof. Blok.

Ecofys
Ecofys (www.ecofys.nl) is een vooraanstaand bedrijf met als missie 'een duurzame energievoorziening voor iedereen'. Meer dan 150 medewerkers in zes landen leveren kennisintensieve diensten, producten en projecten op het gebied van duurzame energie en energiebesparing. Ecofys is onderdeel van de Econcern groep (www.e-concern.com).

Deel: ' Duurzame energie in de EU vraagt om extra beleidsinspanning '
Lees ook