Duurzame investeringen in Birma zijn broodnodig


Amsterdam, 20110131 -- Het Burma Centrum Nederland steunt de oproep van Aung San Suu Kyi voor duurzame buitenlandse investeringen in Birma. De Nobelprijswinnares en oppositieleidster deed de oproep afgelopen vrijdag tijdens het World Economic Forum in Davos: `Duurzame investeringen die ten goede komen aan de sociaal-economische ontwikkeling van Birma zijn broodnodig en moeten worden aangemoedigd.'

Het Burma Centrum vindt dat het nog langer isoleren van Birma contraproductief is: de bevolking is verarmd en heeft weinig toekomstperspectief, terwijl de heersende junta niet werkelijk getroffen wordt. Nederland en de EU moeten de oproep voor duurzame investeringen in Birma serieus nemen.

In Birma wordt de steun voor het opheffen van economische sancties sterker. In januari spraken verschillen oppositiepartijen en politieke partijen van etnische minderheden zich gezamenlijk uit tegen de economische sancties. Zij stellen dat de economische sancties vooral de bevolking treffen en niet de junta.

Economische sancties hebben niet geleid tot politieke hervormingen in Birma. De mensenrechtensituatie is zeer slecht, meer dan 2100 politieke gevangen zitten zonder eerlijk proces vast. Er zijn algemene verkiezingen gehouden op 7 november 2010, maar die zijn frauduleus en ondemocratisch verlopen. De aan de junta gelieerde Union and Solidarity Development Party (USDP)heeft tachtig procent van de zetels gewonnen.

Het nieuwe parlement van Birma is vandaag voor het eerst bijeengekomen. Oppositieleider Aung San Suu Kyi en haar partij hebben niet deelgenomen aan de verkiezingen en zijn nu niet vertegenwoordigd. Een aantal democratische oppositiepartijen hebben wel zetels behaald in het nieuwe parlement. Hoewel de kans gering is dat zij efficint invloed kunnen uitoefenen, wordt hun deelname in het parlement ook gezien als een mogelijk begin van een democratiseringsproces met dialoog en samenwerking tussen de verschillende politieke partijen.

Het Burma Centrum Nederland vraagt de Nederlandse regering gehoor te geven aan de oproep van Aung San Suu Kyi voor het heroverwegen van de economische sancties, en op korte termijn te onderzoeken hoe duurzame investeringen in Birma mogelijk gemaakt kunnen worden.

Burma Centrum Nederland


Deel: ' Duurzame investeringen in Birma zijn broodnodig '
Lees ook