Ingezonden persbericht

PERSBERICHT

Duurzame Ontwikkeling brengt winstgevender bedrijfsvoering, efficiënter bestuur en een stabiele levensstandaard dichterbij

Het interNetwork for Sustainability (iNS) helpt om duurzame ontwikkeling te bevorderen.

Door het zichtbaar en makkelijk toegankelijk maken van de enorme hoeveelheid informatie over duurzame ontwikkeling die reeds voorhanden is en door het creëren van een centrale toegang voor informatie over organisaties, projecten en activiteiten tracht iNSnet samenwerking tussen en doeltreffendheid van duurzame initiatieven te bevorderen. iNSnet voorziet juist ook in de basiskennis die nodig is om een start te maken in duurzame ontwikkeling.

iNSnet is van mening dat het belang van duurzame ontwikkeling een hoge prioriteit rechtvaardigt op de agenda's van bedrijven, organisaties en consumenten. Om die positie te realiseren is een invalshoek gekozen die bestaande prioriteiten ondersteunt: consequent duurzaam handelen bespaart kosten, maakt bedrijven winstgevender en organisaties efficiënter. Het verhoogt de kwaliteit van het milieu en maakt een toename van de welvaart voor iedereen mogelijk.

Naast het verstrekken van informatie via de website ondersteunt iNSnet organisaties in het ontwikkelen van duurzame activiteiten door middel van het initiëren en realiseren van projectplannen en het selecteren van de meest geschikte partners voor begeleiding en uitvoering. De strategie is daarbij in eerste instantie gericht op het gebruik maken van ervaringen die elders al succesvol zijn gebleken.

Hoewel het werkterrein van iNSnet wereldwijd is, wordt het realiseren van regionale en thematische portals gestimuleerd. Nieuwe thema's kunnen in samenwerking met externe partners worden opgestart, met volledige ondersteuning door iNSnet.

iNS interNetwork for Sustainability is een informeel netwerk dat is gestart in Nederland en dat bestaat uit mensen en organisaties die hun verantwoordelijkheid tegenover de huidige samenleving, het milieu en toekomstige generaties serieus nemen.

{ HYPERLINK http://www.insnet.org }http://www.insnet.org { HYPERLINK http://www.insnet.org/nl }http://www.insnet.org/nl

Deel: ' Duurzame Ontwikkeling brengt winstgevender bedrijfsvoering, efficiën.. '
Lees ook