Gemeente Hoogezand-Sappemeer

persberichten

(terug)

Hoogezand, 9 oktober 2001 Persbericht 2001/73

Dwangsom Gulf Kropswolde ingetrokken

Het college van B&W van de gemeente Hoogezand-Sappemeer heeft besloten de last onder dwangsom in te trekken die eerder was opgelegd aan de exploitant van het Gulf-tankstation in Kropswolde. Reden hiervoor is dat binnen de gestelde termijn een aantal noodzakelijk administratieve gegevens zijn verstrekt en er financiële zekerheid is gesteld.

Opleggen last onder dwangsom

Op 1 augustus 2001 is aan de exploitant van het tankstation een last onder dwangsom opgelegd omdat een aantal administratieve gegevens ontbraken. Deze gegevens zijn noodzakelijk om na te kunnen gaan of de aangelegde milieuvoorzieningen aan de gestelde eisen voldoen. Ook was er nog geen financiële zekerheid gesteld als er toch iets mis mocht gaan met de ondergrondse tanks.

De geconstateerde tekortkomingen moesten vóór 1 september 2001 worden opgeheven, anders zouden dwangsommen worden verbeurd tot een totaal bedrag van 17.500,-- ( 7.941,--).

Nieuwe overtredingen

Overigens is uit nieuwe keuringsgegevens gebleken dat de aangelegde vloeistofdichte vloer scheuren vertoont en leidingen niet goed op de vloer aansluiten. Het bedrijf is opnieuw aangeschreven deze te­ kortkomingen binnen twee maanden te herstellen.

(top)

Zoekwoorden:

Deel: ' Dwangsom Gulf Kropswolde ingetrokken '
Lees ook