Gemeente Amsterdam

Dwangsom voor illegale kamerbemiddelingsbureaus 27 januari 2003 - Dienst Wonen

De Dienst Wonen van de gemeente Amsterdam gaat de illegale woon- en kamerbemiddelingsbureaus slagvaardig aanpakken. Vanaf heden krijgen de woon- en kamerbemiddelingsbureaus die zonder vergunning opereren een dwangsom opgelegd. Met een boete, die kan variëren tussen EUR 3.000,- en EUR 5.000,- per overtreding, wil de gemeente Amsterdam voorkomen dat goedkope huurwoningen ver boven de maximaal redelijke huurprijs worden aangeboden en dat woningen op onrechtmatige wijze worden onderverhuurd en bewoond.

De Dienst Wonen kan bureaus die de Huisvestingsverordening en de Verordening op de woning- en kamerbemiddelingsbureaus overtreden, aanpakken op grond van de Algemene bestuurswet (Abw).

Met het opleggen van dwangsommen zet de gemeente Amsterdam een sterk handhavingsinstrument in. De boetes moeten leiden tot het naleven van de geldende voorschriften voor woon- kamerbemiddelingsbureaus in Amsterdam. De Dienst Wonen zet extra ambtenaren in om, in het licht van de huidige stagnatie op de Amsterdamse woningmarkt, de bestaande goedkope woningvoorraad maximaal te benutten voor woningzoekenden met een laag inkomen.

© Gemeente Amsterdam

Deel: ' Dwangsom voor illegale kamerbemiddelingsbureaus '
Lees ook