Provincie Limburg

Dwangsom voor recyclingbedrijf BAG te Stein

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben aan recyclingbedrijf BAG B.V. uit Stein een dwangsom opgelegd vanwege het overtreden van de Wet milieubeheer en de Provinciale milieuverordening. Uit herhaaldelijke controles door de Provincie blijkt dat het bedrijf zeven vergunningvoorschriften overtreedt.

BAG houdt zich bezig met het bewerken van afvalstoffen tot secundaire grond- en bouwstoffen. BAG gebruikt daarvoor de methode van de zogeheten koude immobilisatie. De meest recente vergunning van BAG dateert van augustus 1999. Sinds oktober 2000 hebben toezichthouders herhaaldelijk controles uitgevoerd en overtredingen geconstateerd. De Provincie heeft BAG daar regelmatig op gewezen. Desondanks is bij de laatste controle in maart 2002 gebleken, dat BAG de overtredingen nog steeds niet heeft beëindigd. Daarom hebben GS het bedrijf meerdere dwangsommen opgelegd die kunnen oplopen tot 1.575.000,-.

Naast deze dwangsommen hebben GS het bedrijf ook een aantal lasten opgelegd om herhaling van de overtredingen te voorkomen. Om het naleven van deze voorschriften af te dwingen hebben GS hierop dwangsommen in het vooruitzicht gesteld die bij niet naleven kunnen oplopen tot ruim 1,8 miljoen.
12-6-2002 15:33

Zoekwoorden:

Deel: ' Dwangsom voor recyclingbedrijf BAG te Stein '
Lees ook