GroenLinks Jongeren trekken op laatste moment motie Öcalan in.

De motie, met als strekking het uitnodigen van PKK-leider Öcalan door het parlement op initiatief van GroenLinks, is onder zware druk van zowel Turkse GroenLinks leden als vanuit de Tweede Kamer Fractie 5 minuten voor de behandeling teruggetrokken. De motie was bedoeld om de leider van het PKK de mogelijkheid te geven te overleggen met het Internationaal Hof van Arbitrage te Den Haag. DWARS wilde op deze manier proberen een impuls te geven aan de start van een vredesproces in Turks-Koerdistan.

DWARS zwichtte uiteindelijk voor het argument dat de motie andere initiatieven van de GroenLinks-fractie op dit terrein onmogelijk zou maken. De Tweede Kamerfractie heeft wel toegezegd de komende tijd meer werk te maken van de zaak Öcalan en de Koerdische kwestie, maar verwacht voor de genoemde motie geen steun te krijgen van andere partijen.

De motie is nog wel verdedigd op het congres door Schaduwfractielid Marijn Peperkamp omdat DWARS nog steeds achter de intentie van de motie staat. Nu de PKK heeft aangekondigd de gewapende strijd te staken en Öcalan in Italië het geweld heeft afgezworen, wordt het tijd voor de Turkse autoriteiten om ook een begin te maken met het zoeken naar een politieke oplossing voor het al jaren slepende conflict. DWARS is bang dat als deze kans niet gegrepen wordt, het conflict opnieuw zal escaleren. DWARS gaat, na een flinke discussie met de Tweede Kamerfractie en Turkse leden van GroenLinks, de motie, in gewijzigde vorm, alsnog indienen op de eerstvolgende partijraad van GroenLinks op 6 maart. Daarnaast gaat zij beklag doen over de ongekend zware drukmiddelen die door enkele Turkse kaderleden werd uitgeoefend op de indieners van de motie. Er werd gedreigd met het neerleggen van functies en het opzeggen van het partijlidmaatschap.

DWARS wil een einde aan het geweld, waar zowel Turken en Koerden het slachtoffer van zijn. Een oplossing voor de Turks-Koerdische kwestie kan alleen bereikt worden als alle parijen die in dit conflict geweld gebruiken met elkaar gaan onderhandelen. Wij denken dat het Israëlische vredesproces hierbij als een voorbeeld kan dienen, Arafat werd jaren geleden ook beschouwd als een crimineel met wie niet gepraat kon worden. Er is pas schot gekomen in het vredesproces toen de Israëli`s de moed hadden met Arafat te gaan onderhandelen.

Deel: ' Dwarsligger trekt motie Öcalan in op congres GroenLinks '
Lees ook