expostbus51


Ministerie VenW
https://www.minvenw.nl

MIN VenW: Dynamische wegverlichting

DYNAMISCHE WEGVERLICHTING KAN BELANGRIJKE ENERGIEBESPARING OPLEVEREN

Het dynamisch inschakelen van openbare verlichting, ofwel het zogenaamd dimmen van wegverlichting langs snelwegen, blijkt zinvol te kunnen zijn met het oog op energie- en milieubesparing. Dit blijkt uit de onderzoeksresultaten van aan praktijkproef naar het effect van dynamische openbare verlichting (DYNO) op het rijgedrag en de verkeersveiligheid. Het onderzoek werd afgelopen twee jaar uitgevoerd door Rijkswaterstaat. Doel hierbij was te bekijken welke voordelen er te behalen zijn met verlichting op maat; verlichting waarbij rekening wordt gehouden met de verkeersdrukte en de weersomstandigheden. Bij de proef die plaatsvond op de snelweg A12 tussen Gouda en Nieuwerburg, is gebruik gemaakt van nieuwe technieken voor snelwegverlichting. Rijkwaterstaat streeft er vanuit het oogpunt van energiebesparing naar een niveau van lagere verlichting toe te passen daar waar mogelijk.

Opzet onderzoek
Tijdens het onderzoek is gekeken naar verkeersveiligheid, het energieverbruik, de aanlegkosten en de effecten op doorstroming van het verkeer. Tijdens het onderzoek werden de effecten van drie verschillende lichtstanden bekeken. Naast de normale verlichtingssterkte van 100%, werd gebruik gemaakt van een verlaagde verlichtingssterkte van 20% en van een verhoogd verlichtingsniveau van 200%. De lichtsterkte werd bepaald aan de hand van de weersomstandigheden en de verkeersdrukte. Bij duisternis werd minstens het verlaagde niveau van 20% ingesteld. Het
standaard-verlichtingsniveau van 100% werd ingesteld bij een normale tot hoge verkeersdrukte, evenals bij neerslag, gladheid en werk in uitvoering. Het 200%- niveau werd relatief weinig toegepast. Namelijk alleen in situaties bij een combinatie van extreme verkeers- en weersomstandigheden, mist en/of calamiteiten. Uit onderzoek is gebleken dat deze verdubbeling van de lichtsterkte nauwelijks positieve effecten had op de verkeersveiligheid.

Resultaten
Het verlichtingssysteem leverde de volgende resultaten op. Het systeem leverde tijdens de test een energiebesparing op van 35%. Bij de aanleg van wegverlichting is met een geringe extra investering in technologie, verlichting op maat te realiseren met als voordeel een belangrijke energiebesparing. Tevens is uit een onderzoek gebleken dat er onder weggebruikers ee n hoge waardering is voor flexibele verlichting. De dynamische verlichting kan een belangrijke bijdrage leveren met name in gebieden waar licht gevoelig ligt in verband met fauna. Momenteel vindt er in Noord-Holland een onderzoek plaats naar de effecten van licht op de natuur.

Moniek Bluyssen: 070-3517112.


09 mrt 99 12:33

Deel: ' Dynamische wegverlichting belangrijke energiebesparing '
Lees ook