Belgacom

3 mei 2002

e-Business bij Belgacom in volle evolutie

In het kader van het BeST-programma (Belgacom e-Business Strategic Transformation) heeft Belgacom diverse initiatieven genomen op het vlak van e-business. Met het BeST-project wil Belgacom haar contacten met klanten, leveranciers en medewerkers in toenemende mate via het web laten verlopen. Na twee jaar e-business-activiteiten stelt Belgacom vast dat er een sterke toename is op dit vlak. Op het gebied van 3bTrade, de horizontale BtoB marktplaats, moet echter een andere richting worden gekozen.


* BtoE of Business to Employee: meer dan 50% van de administratieve verrichtingen met Belgacoms medewerkers verlopen momenteel via het intranet van het bedrijf.

* BtoC of Business to Consumer: steeds meer contacten met klanten gebeuren via www.belgacom.be.

* BtoS of Business to Supplier: ongeveer 50% van de aankopen bij Belgacoms leveranciers gebeurt momenteel elektronisch. De waarde en het volume nemen toe, de doelstelling voor eind dit jaar is 60%.

* 3bTrade, de "horizontale marktplaats", evolueert van public marketplace naar private marketplace tussen Belgacom en haar leveranciers. Het oorspronkelijke project wordt stopgezet, en de opzet bijgestuurd.

BtoE of Business to Employee: een pioniersrol
Belgacom beschikt sinds begin dit jaar over een vernieuwde interne website. Dankzij deze site kunnen werknemers een belangrijk gedeelte van hun intern functioneren regelen via het intranet. Zo hebben zij toegang tot hun eigen, persoonlijke informatie (evaluatie, bepaling van de objectieven, salaris en vakantiedagen). Ook geeft het interne netwerk toegang tot bedrijfsinformatie en biedt het bijvoorbeeld de mogelijkheid om diensten te reserveren of bestellen. Op dit moment verloopt meer dan 50% van de administratieve verrichtingen tussen het bedrijf en werknemers elektronisch, via het intranet. Het gaat hier over verrichtingen waarvoor geen persoonlijk contact is vereist tussen de medewerker en het HR-personeel, zodat het HR-personeel zich volledig kan concentreren op betrekkingen waar dit wel nodig is. Over 2 jaar zal ongeveer 70% van de interne verrichtingen geautomatiseerd gebeuren.

BtoC of Business to Consumer: contacten met al onze klanten via www.belgacom.be
Sinds 1996 biedt Belgacom producten, diensten en informatie aan via haar website. Dit gamma is stelselmatig aangegroeid: alle Belgacomklanten, van particulieren tot multinationals, kunnen via de Belgacom website bestellingen plaatsen. Zo deden de particuliere klanten vorig jaar alleen al meer dan 50.000 bestellingen via belgacom.be. In het eerste kwartaal van 2002 werd vier keer zoveel via het web verkocht dan tijdens dezelfde periode in 2001. Ook voerde Belgacom met succes online diensten in. Zo kunnen klanten gratis hun factuur inkijken, telegrammen laten versturen, zich inschrijven voor nieuwsbrieven, en gebruiksaanwijzingen en prijslijsten downloaden. Tijdens het laatste kwartaal van 2001 lanceerde Belgacom haar eerste e-only product, namelijk `Surf and Call', een dienst waardoor internetgebruikers die via een klassieke inbelverbinding surfen, telefoontjes kunnen ontvangen en behandelen terwijl ze op het internet zitten. Dit product, dat alleen via www.belgacom.be beschikbaar is, heeft nu al verschillende duizenden gebruikers. Ook het aantal vragen dat klanten sturen via het contactpunt op de belgacom.be website verdrievoudigde tijdens het eerste kwartaal.

BtoS of Business to Supplier: toenemende volumes en waarde Bijna 50% van de aankopen die Belgacom bij haar leveranciers doet, verloopt momenteel via een besloten elektronische markt. Het gaat hier om een netwerk van ongeveer 20 leveranciers waar via een one-to-one betrekking met Belgacom producten en diensten worden besteld. In de loop van dit jaar zouden ook de facturering en sourcing (het zoeken en selecteren van leveranciers via Internet) elektronisch moeten gaan verlopen.
Bovendien zal een portaalsite worden ingericht voor de leveranciers. Enerzijds vinden zij er algemene informatie over Belgacoms supply chain, anderzijds zal een gedeelte worden gebruikt voor contacten tussen Belgacom en leveranciers op het vlak van bijvoorbeeld contractonderhandelingen, kwaliteitszorg en leveringsvoorwaarden.

3bTrade: van public marketplace naar private marketplace Twee jaar geleden zette Belgacom een elektronische business-to-business markt op. Het doel was om bedrijven via dat platform voor hun aankopen een aantal voordelen te bieden die op andere, traditionele markten niet aanwezig zijn: grote efficiëntie, concurrentieel voordeel door de aanzienlijke besparingen en continu geactualiseerde catalogi.

Na twee jaar blijkt dat de elektronische business-to-business markt zich eerder verticaal dan horizontaal ontwikkelt. De kenmerken die inherent zijn aan een verticale marktplaats (gemeenschappelijke behoeften binnen één zelfde sector, grotere volumes) zijn niet van toepassing op het principe van de horizontale markt waar leveranciers en kopers uit verschillende sectoren samenkomen. Dit fenomeen bleef overigens niet beperkt tot Belgacom; wereldwijd hebben horizontale marktplaatsen moeite om zich overeind te houden (Forrester, maart 2002).
Op 3bTrade bleef het aantal aangesloten bedrijven beperkt, het aantal transacties tussen die bedrijven eveneens. Bovendien was de bereidheid van de betrokken partijen om te investeren niet groot genoeg om het platform draaiende te houden. Daarom wordt de bestemming van 3bTrade geheroriënteerd. Alle betrokken partijen zijn ingelicht en worden begeleid bij de afronding.

Een andere richting
Belgacom zal haar BtoB activiteiten verder ontwikkelen. Het principe van de elektronische markt blijft van toepassing: de elektronische catalogi blijven bestaan, het merendeel zal in gebruik blijven via het zogenaamde BtoS platform dat Belgacom gebruikt voor direct contact met deze leveranciers. Een evolutie dus van een public marketplace (waar verschillende leveranciers onder elkaar, en met Belgacom, goederen en diensten kunnen aankopen en verkopen) naar een private marketplace (enkel directe verrichtingen tussen Belgacom en leveranciers). Nu al gebeurt ongeveer 50% van de aankopen door Belgacom bij haar leveranciers elektronisch.
Het merendeel van de investeringen die de verschillende externe deelnemers en Belgacom gedaan hebben, gaan dan ook niet verloren.

Deel: ' E-Business bij Belgacom in volle evolutie '
Lees ook