Persbericht

Den Haag, 17 september 1999

SPAM is overlast! Kind koopt huis?

E-Commerce blijft lastig onderwerp voor Europese Commissie.

De Europe Commisie legt een nieuw voorstel aan het Europees Parlement voor met betrekking tot de regulering van e-commerce. De Commissie zegt vooral veel verduidelijkt te hebben.

De problemen uit het vorige voorstel, vooral die met betrekking tot SPAM, en met betrekking tot electronische koop, zijn echter niet opgelost.

1. SPAM is overlast. SPAM (in dit verband ook wel UCE genoemd = unsollicited commercial e-mail) veroorzaakt grote problemen en kosten op Internet, voor gebruikers en providers. De Europese Commisie stelt slechts voor om commerciele e-mail als zodanig herkenbaar te maken, en elk land dat UCE toestaat moet zorgen voor opt-out registers die verzendende bedrijven "regelmatig moeten raadplegen". Dit herkenbaar maken lost de technische, juridische, financiele en privacy-problemen geenszins op. Integendeel, door aan SPAM/UCE een soort wettig tintje te geven ("als het maar herkenbaar is"), zal het probleem alleen maar groter worden. En daarmee ook de ergernis bij gebruikers, en de kosten en vertragingen op Internet. Opt-out registers, per land te regelen, werken op een internationaal medium als Internet natuurlijk al helemaal niet.

De enige aanvaardbare en op Internet werkende oplossing is een verbod op SPAM (zoals al in vrijwel de meeste staten in de VS geldt), met een opt-in mogelijkheid voor diegenen die wel commerciele e-mail willen ontvangen. Let wel: er zijn vele andere effectieve en aanvaardbare manieren om door middel van Internet reclame te maken.

2. Electronische koop. Kind koopt huis? Hierbij is met name problematisch het moment van sluiting van het contract. De Europese Commissie stelt nu voor: " . . het contract wordt gesloten wanneer de-afnemer-van-de-dienst van de dienstverlener langs electronische weg het bewijs van ontvangst van de akkoordverklaring van de afnemer van de dienst heeft ontvangen." Met andere woorden: u bestelt wat met een klik op een knop op een website, en zodra u de e-mail met de bevestiging van de leverancier hebt ontvangen, is de koop een feit. Klinkt logisch, maar is het niet.

Er geldt namelijk volgens hetzelfde voorstel: "het ontvangstbewijs wordt geacht te zijn ontvangen wanneer deze voor de afnemer van de dienst toegankelijk is." Duidelijk wordt hierbij gedacht aan: u koopt met de bekende muisklik, de leverancier stuurt u een bevestigend mailtje. U hoeft die mail niet te zien of te lezen, als het maar in uw mailbox ligt is de koop al een feit.

In e-commerce is zo'n enkelvoudige procedure niet voldoende. In plaats van zo'n 1- of 2-klikssysteem zijn er op z'n minst 3 kliks nodig.

De daadwerkelijke bestelling c.q. de echte besteller wordt namelijk op deze niet geverifieerd, en dat is bij e-commerce wel nodig. Iedereen kan namelijk op deze wijze iets bestellen op naam van een ander (of een kind klikt per ongeluk op "koop dit huis"). De verkoper stuurt u een mail, maar u bent op vakantie en leest die niet, en kunt dus niets corrigeren. Toch is er dan wel een rechtsgeldige koop, althans onder dit voorstel.

Wil e-commerce een succes worden, dan zullen aanbieders en regelgevers zorgvuldiger regels moet neerleggen.

In Nederland is dat bijvoorbeeld het geval met het e-commerce-gedragscode-voorstel van ECP.nl, tot stand gekomen met o.a. Internetkennis-inbreng van de NLIP.

Deel: ' E-Commerce blijft lastig onderwerp voor Europese Commissie '
Lees ook