Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Mevrouw E.G.M. Edelbroek directeur Informatiemanagement en Organisatie (16-7-2002)


Mevrouw drs. E.G.M. Edelbroek (52) wordt met ingang van 1 oktober 2002 de nieuwe directeur Informatiemanagement en Organisatie (DIO) bij het Ministerie van VROM. Zij volgt daarmee drs. F. Boeré op die als interim-directeur werkzaam was in deze functie. Sinds 1996 is zij werkzaam als respectievelijk directeur Beheer en laatstelijk als directeur Gemeenschappelijk Centrum ICT bij de Immigratie en Naturalisatiedienst van het Ministerie van Justitie.De benoeming van mevrouw (Liesbeth) Edelbroek vindt plaats binnen de kaders die de Algemene Bestuursdienst (ABD) hieraan heeft gesteld. Doel van de ABD is het vergroten van de professionaliteit en flexibiliteit van managers binnen de rijksoverheid.

( bron: https://www.vrom.nl/pagina.html?id=1&goto=7903&site=persbericht )


---

Deel: ' E.G.M. Edelbroek directeur Informatiemanagement en Organisatie VROM '
Lees ook