Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

E-government: de vraagkant aan bod

Een publicatie bij het onderwerp Actieprogramma elektronische overheid
6 september 2001
De directie Informatiebeleid Openbare Sector van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft Dialogic: innovatie & interactie verzocht te onderzoeken welke wensen en verwachtingen er leven onder de burger over een elektronische overheid. Als gevolg van de opkomst van nieuwe informatie - en communicatietechnologieën (ICT) kunnen overheidsinstellingen steeds meer diensten digitaal aanbieden. Democratische processen zoals verkiezingen en discussies over actuele, politieke problemen kunnen ook ondersteund worden met ICT. Tegen deze achtergrond speelt op BZK de vraag welke verwachtingen de burger zelf koestert ten aanzien van een elektronische overheid. In dit onderzoek wordt gepoogd dat te achterhalen door de burger zelf aan het woord te laten, kortom: de vraagkant aan bod.

E-government: de vraagkant aan bod


***Zie het originele bericht voor downloaden in PDF-formaat***

Deel: ' E-government, de vraagkant aan bod '
Lees ook