E-health betrekt patiënten bij het voorkomen van medicatiefouten


Tilburg, 20121009 -- E-health kan patiënten betrekken bij veilig gebruik van hun medicijnen. Dat is hard nodig, want jaarlijks belanden vele duizenden mensen in het ziekenhuis door medicatiefouten. Een online persoonlijk gezondheidsdossier zoals Mijn GezondheidsPlatform is een geschikte toepassing van e-health voor veilig gebruik van medicijnen. E-health is het ondersteunen van gezondheid met behulp van internettechnologie.

Mijn GezondheidsPlatform is één van de snelst groeiende platforms voor zelfmanagement voor patiënten en behandelaars. Mijn GezondheidsPlatform is gebouwd door Medicinfo. Zij wil met haar producten en diensten helpen om knelpunten in de zorg aan te pakken. Medicinfo doet dit samen met patiënten, patiëntenorganisaties, zorgverleners en zorgverzekeraars voor de efficiëntste en effectiefste oplossing.

Veilig medicijngebruik Medicijnen zijn essentieel voor de behandeling van veel ziekten, gezondheidsklachten en aandoeningen. Hierbij is het uiteraard belangrijk dat patiënten hun medicijnen veilig innemen. Jaarlijks belanden vele duizenden mensen in het ziekenhuis door medicatiefouten. Ongeveer de helft hiervan is vermijdbaar als patiënten, artsen en apothekers goed op de hoogte zijn van het juiste medicijngebruik.

De Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF) organiseerde in 2011 een meldactie waaraan 4000 mensen deelnamen. Belangrijke conclusie: in een derde van de gevallen heeft de arts of apotheker geen correct overzicht van de medicijnen die patiënten gebruiken.

De NPCF roept dan ook op om patiënten meer te betrekken bij het voorkomen van fouten met medicijnen. Patiënten zijn namelijk degenen die het best op de hoogte moet zijn van welke medicijnen zij moeten innemen. Een belangrijk hulpmiddel hierbij is een actueel medicatieoverzicht.

E-health kan helpen E-health, het ondersteunen van gezondheid met behulp van internettechnologie, maakt een actueel medicatieoverzicht mogelijk. Bijvoorbeeld met een online persoonlijk gezondheidsdossier waarin alle belangrijke informatie overzichtelijk bij elkaar staat. Uit het NPCF onderzoek blijkt dat 40% van de ondervraagden hiervan gebruik zou willen maken.

In een persoonlijk gezondheidsdossier zoals Mijn GezondheidsPlatform kunnen artsen of apothekers, na toestemming van de patiënt, snel en efficiënt een overzicht krijgen van de gebruikte medicijnen. Daarmee kunnen zij fouten in het eigen dossier herstellen.

Moderne consument Medicinfo geeft met Mijn GezondheidsPlatform gehoor aan de vraag van de ‘moderne consument’. Die wil zelf bepalen welke zorg waar en wanneer nodig is. Medicinfo levert instrumenten en informatie die consumenten en zorgverleners nodig hebben om die zelfstandigheid haalbaar en betaalbaar te maken. Noot voor redacties:

Deel: ' E-health betrekt patiënten bij het voorkomen van medicatiefouten '
Lees ook