PERSBERICHT

MAIL VOOR DE LAATSTE RONDE:
PAK JE MUIS, RED 'N NERTS!

Donderdag 1 juli is de dag van de waarheid voor de nerts. Dan vindt het Algemeen Overleg plaats over de nertsenfokkerij tussen minister Brinkhorst en de Vaste Kamer-commissie voor Landbouw. Bont voor Dieren start een e-mail actie voorafgaand aan de nertsendiscussie in de Tweede Kamer. De actie 'pak je muis, red 'n nerts' bestaat uit een advertentiecampagne in landelijke dagbladen, met daarin de e-mail adressen van de landbouwspecialisten van de fracties en van landbouwminister Brinkhorst. De actie wordt ondersteund met radiospotjes op radio 1,2,3 en 4, ingesproken door Karin Bloemen.

De discussie over het al dan niet continueren van de nertsenfokkerij is al twee keer uitgesteld. Eerst vanwege de kabinetscrisis en vervolgens in verband met het aftreden van minister Apotheker. En het blijft spannend want het nertsendebat vindt plaats op de laatste dag voor het zomerreces van de Tweede Kamer.

Een nertsenfokverbod is nog nooit zo dichtbij geweest. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil van de nertsenfokkerij af. Met steun van de PvdA, D66, GroenLinks, SP en RPF moet het lukken een einde te maken aan het jaarlijks fokken en doden van 2,6 miljoen nertsen. In 1995 en 1997 werd reeds het fokken van vossen en chinchilla's vanwege ernstige welzijnsproblemen verboden. Vanaf 2008 mogen deze dieren in ons land niet meer gefokt worden.

In 1995 haalde een nertsenfokverbod het net niet in de Tweede Kamer. De nertsenfok-kers kregen het voordeel van de twijfel. Hoewel werd vastgesteld dat het welzijn van de nertsen op fokkerijen is aangetast, mocht het fokken van nertsen doorgaan. Wel moest het welzijn van nertsen substantieel verbeterd worden. De voorgestelde aanpassingen bieden echter geen uitzicht op een daadwerkelijke verbetering van het welzijn van deze ongedomesticeerde roofdieren. Het gaat slechts om marginale aanpassingen aan de volstrekt ontoereikende kooihuisvesting. Een ligplankje of een plastic 'speelcilinder' veranderen niets aan de krappe draadgazen kooitjes. Door groepshuisvesting toe te passen worden nog meer dieren op hetzelfde oppervlak gehouden, tot 11 dieren per vierkante meter.

Al meer dan vijftien jaar wordt onderzoek gedaan naar het welzijn van nertsen op fokkerijen. Elke keer wordt aangetoond dat het welzijn van nertsen in kooien ernstig is aangetast. Het is nu tijd dat de nertsen het voordeel van de twijfel krijgen. De Tweede Kamer kan op 1 juli zorgen dat de nertsenfokkerij nog deze eeuw verboden wordt.

Amsterdam, 30 juni 1999

Meer informatie:
drs Lieke Keller
campagne-coördinator
020-676 66 00

Deel: ' E-mail actie voorafgaand aan nertsendiscussie Tweede Kamer '
Lees ook