Zeist, Nijmegen, Amersfoort, Capelle a.d. IJssel, 15 juni 1999 Eén grote landelijke arbodienst door fusie met Avios arbo

PGGM, het pensioenfonds voor de sector Zorg en Welzijn, en Zorgverzekeraar VGZ hebben het voornemen om de landelijke arbodienst De Twaalf Provinciën te kopen. Daartoe hebben partijen recent een intentieverklaring getekend. Doel van de overname is een samenvoeging van De Twaalf Provinciën met het eveneens landelijk actieve Avios arbo, dat sinds medio 1997 eigendom is van PGGM en VGZ. Door integratie van beide in omvang vergelijkbare organisaties ontstaat één grote landelijke arbodienst met een sterke positie in diverse sectoren, zoals zorg en welzijn, midden- en kleinbedrijf, zakelijke dienstverlening en (semi)overheid. Beide aandeelhouders en de arbodiensten beschouwen de schaalvergroting, die door de fusie ontstaat, als een belangrijke stap in de richting van het actief voorkomen en terugdringen van ziekteverzuim. De schaalvergroting zal eveneens leiden tot verhoging van efficiency en rendement. Bovendien kan door geïntegreerde dienstverlening beter worden ingespeeld op ontwikkelingen in de markt en specifieke wensen van klanten.

Na afronding van de gebruikelijke procedures zullen PGGM en VGZ naar verwachting begin juli De Twaalf Provinciën daadwerkelijk kopen. Het integratieplan dat uiteindelijk zal leiden tot fusie met Avios arbo, zal spoedig daarna worden afgerond. De SER Fusiecommissie, de vakbonden en de toezichthoudende instanties, alsmede het personeel en de ondernemingsraden van de betrokken organisaties, zijn inmiddels geïnformeerd over de voorgenomen transactie.

PGGM verzorgt de collectieve pensioenregeling voor ruim 1,3 miljoen (oud)werknemers en gepensioneerden in de sector Zorg en Welzijn. In totaal zijn meer dan 13.000 instellingen bij PGGM aangesloten. PGGM Verzekeringen, een volle dochter van het fonds, biedt onder meer de werkgevers in de sector de mogelijkheid zich te verzekeren tegen de gevolgen van ziekteverzuim.

Zorgverzekeraar VGZ heeft 1,7 miljoen verzekerden. Naast een basis ziektekostenverzekering voor zowel ziekenfonds- als particulier verzekerden kunnen aanvullende verzekeringen op ziektekostengebied worden afgesloten. VGZ biedt werkgevers en werknemers diensten aan op het gebied van preventie en reïntegratie. Voor de arbodienstverlening wordt onder meer gebruik gemaakt van Avios arbo. VGZ werkt verder nauw samen met AMEV, IZA zorgverzekering voor ambtenaren, en IZR (Interprovinciale Ziektekosten Regeling).

Avios arbo is een groeiende landelijke arbodienst en is marktleider in de zorg- en welzijnssector. Avios arbo verzorgt de arbodienstverlening voor ruim 20.000 werkgevers met ongeveer 450.000 werknemers. Avios arbo werkt vanuit 120 servicepunten en heeft 425 medewerkers in dienst.

De landelijke arbodienst De Twaalf Provinciën is een onafhankelijke organisatie die sinds 1994, in tegenstelling tot veel van de concurrenten, op eigen kracht is uitgegroeid tot een onderneming met zo’n 36.000 klanten. Deze klanten bevinden zich in alle sectoren van het bedrijfsleven en de overheid. Het aantal werknemers onder contract bedraagt ongeveer 450.000. Het personeelsbestand is gegroeid naar 445 voltijd-posities.


Deel: ' E‚n grote landelijke arbodienst door fusie met Avios Arbo '
Lees ook