ENOVATION GROUP

Rijkswaterstaat selecteert E.Novation en KPN voor GPRS pilot

Capelle aan den IJssel, 3 september 2001 - E.Novation Portal Technology maakt bekend dat zij, in samenwerking met o.a. KPN, een GPRS pilot gaat verzorgen voor Rijkswaterstaat. Met deze pilot wil Rijkswaterstaat de toepasbaarheid van GPRS in de binnenvaart onderzoeken. De pilot vindt plaats met een tiental binnenvaartschippers en een aantal landgebruikers gedurende een periode van 3 maanden.

Tijdens de pilot zal met name gekeken worden naar de betrouwbaarheid van de communicatievorm, de werkelijk snelheidswinst ten opzichte van GSM en de kosten die verbonden zijn aan de aanschaf als ook het gebruik van GPRS.

Uitgetest wordt de werking van het huidige BICS (Binnenvaart Informatie en Communicatie Systeem) waarmee binnenvaartschepen zich elektronisch melden aan de haven- en vaarwegbeheerders. Naast deze administratieve meldingen kunnen zij ook berichten in het container- en tankvaart uitwisselen met de verschillende organisaties aan land. Voorts levert Rijkswaterstaat Berichten aan de Scheepvaart en waterstanden dagelijks via het BICS aan.

De bijzondere kenmerken van GPRS zijn de relatief hoge communicatiesnelheid en het voortdurend openstaan van de verbinding. Het voortdurend in verbinding staan van de gebruikers met het netwerk biedt niet alleen een snelle toegang tot faciliteiten op dat netwerk, maar stelt centrale toepassingen ook in staat onmiddellijk te communiceren met de deelnemers. Na het testen van de huidige functionaliteit zal dan ook dit 'push' mechanisme getest gaan worden waarbij dus direct berichten aan de Scheepvaart aangeboden worden. Hierdoor kunnen berichten snel worden verspreid, en waarschuwingen 'live' worden uitgezonden naar alle actieve schepen. Tevens onderzoekt men of het mogelijk zal zijn updates van elektronisch kaarten ook uit te gaan testen binnen de proef

'Rijkswaterstaat en E.Novation Portal Technology werken al vele jaren nauw samen. E.Novation heeft ons huidige Binnenvaart Informatie Communicatie Systeem (BICS) ontwikkeld', aldus de heer Jos van Splunder, projectleider van Rijkswaterstaat. 'Naast de positieve ervaringen die wij inmiddels hebben met E.Novation heeft ook hun innovatieve ICT kennis ertoe bijgedragen dat wij deze pilot door hun zullen laten verzorgen'.

'Wij zijn erg verheugd met het feit dat Rijkswaterstaat voor ons heeft gekozen voor deze pilot', zegt Arthur Nederlof, algemeen directeur E.Novation Portal Technology. 'Wij zien dit als een bevestiging van onze positieve samenwerking met Rijkswaterstaat en tevens als een blijk van waardering voor de investeringen die wij hebben gedaan in innovatieve ICT kennis'.

Voor het opzetten van de GPRS infrastructuur zal E.Novation Portal Technology samenwerken met E.Novation Mobile en KPN. De centrale GPRS infrastructuur zal geleverd worden door KPN. Voor de lokale infrastructuur zal gebruik worden gemaakt van het product SmartIP dat door E.Novation Mobile zal worden geleverd en geïnstalleerd.

Over E.Novation Portal Technology
E.Novation is een datacommunicatie servicecentrum dat zich richt op de zakelijke dienstverlening. Het verzorgt hoogwaardige datacommunicatie oplossingen, gebaseerd op zowel innovatieve als beproefde technologie, waarbij de beschikbaarheid van uw toepassing en betrouwbaarheid van de bijbehorende serviceverlening centraal staan.

Uitgebreide informatie over E.Novation Portal Technology en haar diensten kunt u vinden op het internet onder: www.enovation.nl.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Michiel Delissen +31 (0)10 288 1680
Marketing Manager +31 (0)65 149 2572
E.Novation Group michiel.delissen@enovation.nl


03 sep 01 11:18

Deel: ' E.Novation en KPN werken mee aan GPRS pilot RWS '
Lees ook