BAAN COMPANY

E-Procurement oplossing van Baan

De E-Procurement oplossing van Baan vermindert de bedrijfskosten, Verkort de cyclustijden en verbetert de leveranciersrelaties

:: De Baan E-Procurement (TM) oplossing stroomlijnt de bedrijfsinkoop door het aanvragen van indirecte inkopen in zelfbediening mogelijk te maken via intranet

:: Implementatietijd geoptimaliseerd door integratie in pakket voor back-officesystemen

Barneveld (Nederland) en Herndon (Virginia, V.S.), 20 oktober (PRNewswire) . The Baan Company N.V. (Amsterdam: BAAN; Nasdaq: BAANF) maakte vandaag zijn toegang tot de elektronische aanschaffingsruimte bekend met de Baan E-Procurement (TM) oplossing, een softwareoplossing die het aanvragen in zelfbediening via intranet mogelijk maak voor indirect inkopen en op die manier een aanvulling vormt op de inkoopmodule van BaanERP. Het product is gebaseerd op de Distributed interNetwork Applications (DNA) architectuur van Microsoft(R) en is als pakket volledig geïntegreerd in BaanERP. Baan E-Procurement stroomlijnt de aanschaffing voor ondernemingen die te maken hebben met complexe, moeilijk te controleren, dure inkoopprocedures Baan E-Procurement biedt klanten de mogelijkheid om routine-inkopen te delegeren naar de individuele aanvragers binnen de onderneming, waardoor de professionele inkopers worden ontlast en zich kunnen concentreren op de strategisch belangrijker activiteiten zoals de selectie van en onderhandelingen met leveranciers.

In de moderne bedrijfsomgeving zijn de procedures voor de inkoop van goederen en diensten die niet rechtstreeks met de kernactiviteit te maken hebben vaak handmatig en gebeuren ze nog volledig op papier. Veelal zijn deze procedures tijdrovend en omslachtig en kosten ze handenvol geld, alleen al voor de verwerking van elke bestelling. Deze inkopen nemen niet zelden 30 tot 60 procent van de totale bestedingen van een onderneming voor hun rekening, overstelpen de inkoopafdelingen en leiden daardoor de professionele inkopers af van strategisch belangrijker activiteiten. Maar al te vaak gebeuren tot wel 30 procent van deze inkopen buiten de bestaande contracten om, waardoor de kosten ervoor met soms wel de helft stijgen. Baan E-Procurement verschaft een oplossing voor deze problemen. De cyclustijd wordt verminderd en de totale aan de order gerelateerde kosten worden beperkt omdat een gecontroleerd raamwerk wordt geboden waarbinnen de bedrijfsinkopen kunnen worden afgehandeld. De op webtechnologie gebaseerde Baan E-Procurement oplossing werd ontwikkeld met behulp van het Site Server Commerce Framework van Microsoft en kan snel naast bestaande IT-systemen worden geïmplementeerd, waardoor de implementatierisico's worden verminderd en de tijd voor het systeem begint te renderen ('time-to-benefit') wordt verkort.

'Baan E-Procurement stroomlijnt de bedrijfsvoering, verkort de cyclustijden, vermindert de kosten en helpt ondernemingen hun inkoopprocedures beter te controleren. Zo wordt paal en perk gesteld aan het individueel inkoopinitiatief ('maverick purchasing'), worden de leveranciersrelaties ten volle benut en de productiviteit verbeterd,' zei Nathan Pieri, die productlijnmanager is voor de E-Enterprise applicatiesuite. 'Onze klanten willen geïntegreerde oplossingen voor het elektronisch zakendoen, die ze bij één leverancier kunnen betrekken. Met de toevoeging van Baan E-Procurement, bieden we onze klanten een gebruiksvriendelijke applicatiesuite die goedkoop is in gebruik ('low cost of ownership') en de waarde van hun investering in ERP duurzamer maakt.'

Door de integratie met bestaande back-officesystemen, zoals BaanERP, kunnen bedrijven hun inkooporderafstemmingsprocedures stroomlijnen, de noodzaak om gegevens opnieuw in te voeren elimineren, de nauwkeurigheid en tijdigheid van gegevens verbeteren en de zichtbaarheid van de aanvoerketen en de planning versterken. Baan E-Procurement biedt een oplossing bij één enkele leverancier, met de ERP-integratie in het pakket inbegrepen, om de implementatie te vereenvoudigen en sneller te laten verlopen. Bovendien kan E-Procurement fungeren als verbinding tussen verschillende ERP-installaties, als ondersteuning voor gecentraliseerde en gedecentraliseerde inkoopmodellen voor grote organisaties die over verschillende vestigingen verspreid werken.

De vijf voornaamste componenten van de E-Procurement oplossing zijn:

&.61623; Elektronisch beheer van catalogussen en inhoud: Baan E-Procurement ondersteunt het gebruik van zowel door de inkoper als door de leverancier beheerde catalogussen en markten van derden, om op die manier de informatie over product en leverancier op de meest doeltreffende manier te kunnen verdelen. De cataloguscomponent van Baan E-Procurement stelt de inkopers in staat om de informatie over goedgekeurde leveranciers, producten en prijzen bijeen te brengen, ter beschikking te stellen van het netwerk en te onderhouden. Om de artikelen nauwkeurig te kunnen beschrijven en organiseren, laat deze cataloguscomponent het gebruik toe van flexibele attributen en categorisering.
&.61623; Bestelorders: Werknemers kunnen gecontroleerde bestelorders aanmaken door te zoeken of bladeren in catalogussen, door vroegere bestelorders te kopiëren, door een stuknummer en een hoeveelheid in te voeren, of door een zogenaamde 'Wizard' te gebruiken voor het aanvragen van een artikel buiten contract of een loco-aankoop. De gebruikers dienen hun bestelorders in voor de fiattering en kunnen de fiattering en de bestelprocedure volgen binnen de Baan E-Procurement toepassing.
&.61623; Fiattering: De fiattering-engine bouwt fiatteringslijsten op door elke orderregel te controleren voor wat betreft uitgavelimieten van de gebruiker, beschikbaar budget, contractuele beperkingen, en een willekeurig aantal andere flexibele fiatteringsregels die kunnen worden aangepast aan de unieke behoeften van elke organisatie. Deze flexibele fiatteringsregels kunnen gebaseerd zijn op handelsgoederen, leveranciers, inkoopkantoren, enzovoort.
&.61623; Orderbeheer: Goedgekeurde bestelorders worden ofwel doorgestuurd naar een bestaand back-officesysteem voor het aanmaken van de inkooporders en het beheer ervan, of ze worden rechtstreeks doorgestuurd naar de leveranciers. Dit laatste gebeurt in XML-formaat, vanuit het Baan E-Procurement systeem voor
aanschaffingskaartinkopen.
&.61623; Beslissingsondersteuning: De beschikbaarheid van bijkomende geïntegreerde oplossingen voor beslissingsondersteuning op basis van OLAP verschaft analysehulpmiddelen en flexibele rapporteringsopties voor het volgen van het gebruik en om de historische gegevens over de uitgaven vast te leggen, zodat de onderhandelingen met de leveranciers kunnen gebeuren op basis van betere informatie.

'Onze research wijst uit dat de automatisering van de elektronische inkoop voor de hele onderneming een organisatie kan helpen de prijzen te drukken, die voor goederen en diensten worden betaald. Het kan helpen de order- en vervullingscycli te verkorten, de administratieve kosten te verminderen, het voorraadbeheer te verbeteren, de controle over de inkopen te vergroten en de druk die men bij de onderhandelingen op de leveranciers kan uitoefenen verbeteren,' zei Tim Minahan, onderzoeksdirecteur voor elektronisch zakendoen bij Aberdeen Group, Inc. 'De hoge licentievergoedingen en de vereisten qua systeemonderhoud maakten echter dat de meeste oplossingen voor elektronisch aanschaffingsbeheer van de eerste generatie enkel voor de grootste ondernemingen bruikbaar waren. Met de Baan E-Procurement oplossing biedt Baan de voordelen van de automatisering van de inkoop, terwijl toch rekening wordt gehouden met de beperkingen van het middensegment van de markt op het vlak van kosten en IT-middelen.

Andere analisten zijn het hiermee eens en vinden dat Baan met zijn E-Procurement oplossing de goede kant opgaat.

'Ondernemingen uit het middensegment van de markt hebben behoefte aan oplossingen voor inkoopautomatisering die zijn aangepast aan hun specifieke behoeften,' zegt Joshua Greenbaum, die aan het hoofd staat van het in Berkeley (Californië, V.S.) gevestigde Enterprise Applications Consulting. 'De E-Procurement producten van Baan geven deze onderneming een vaste stek in een markt waarvan het belang nog voortdurend toeneemt.'

'De benadering van Baan, met de ondersteuning van verschillende inhoudelijke strategieën biedt de klanten een keuze uit verschillende mogelijkheden voor het verdelen en benaderen van de inhoud binnen het systeem,' merkt Mitchel Kramer op. Hij is 'senior consultant/analyst' bij de Patricia Seybould Group, die gespecialiseerd is in advies over elektronisch zakendoen. 'In samenhang met de Baan hulpmiddelen voor samenwerking en beslissingsondersteuning kan de E-Procurement oplossing van Baan een belangrijke speler maken in het domein van de elektronische inkoop.'

Beschikbaarheid

Baan E-Procurement is een stand-alonetoepassing binnen de Baan E-Enterprise suite, die bestaat uit een reeks producten die gericht zijn op het verschaffen van oplossingen voor elektronisch zakendoen. Baan E-Procurement zal algemeen verkrijgbaar zijn in december 1999, en biedt ondersteuning voor het gebruik van verschillende valuta's (met inbegrip van de euro) en verschillende talen.

Baan E-Enterprise is verkrijgbaar via de directe-verkoopsorganisatie van Baan, via de VAR's (wederverkopers) en via de zogenaamde .solution integrators.. Een volledige lijst van de verkooppartners van Baan is te vinden op https://alliances.baan.com.

The Baan Company zal op BaanWorld'99 de volledige oplossing voor de elektronische afhandeling van de inkoop voorstellen, geïntegreerd met de back-officeprocessen en de data-analyseprocessen. BaanWorld is het mondiale klantenevenement van The Baan Company en gaat dit jaar door van 10 tot 12 november in Wenen (Oostenrijk).

Over The Baan Company

The Baan Company (Amsterdam: BAAN; Nasdaq: BAANF) werd opgericht in 1978 en is wereldwijd actief als leverancier van bedrijfssoftwareoplossingen. The Baan Company biedt een veelomvattend assortiment van geïntegreerde diensten en uit componenten opgebouwde .best-in-class' toepassingen die de volledige waardeketen van een organisatie bestrijken.met onder meer elektronisch zakendoen en elektronische handel via het Web, beheer van klantenrelaties, bedrijfsmiddelenplanning (ERP), onderhoud van de aanvoerketen en beheer van het bedrijfskennisbestand. De oplossingen van The Baan Company worden op meer dan 13.000 klantenlocaties over de hele wereld gebruikt en stellen organisaties in staat om de strategische ondernemingsgroei te sturen, bedrijfsprocessen te verbeteren, de complexiteit van de bedrijfsvoering te verminderen en de flexibiliteit van de onderneming als geheel te vergroten.

The Baan Company werkt vanuit twee hoofdkantoren, in Barneveld (Nederland) en Herndon (Virginia, V.S.). Nadere informatie over de onderneming is te vinden op het World Wide Web op https://www.baan.com.

Verklaringen in dit persbericht waarin de woorden 'is ervan overtuigd dat', 'verwacht', 'voorziet' en dergelijke voorkomen, zijn op de toekomst gerichte verklaringen (.forward-looking statements') in de betekenis die aan deze term wordt gegeven in de Amerikaanse wet op de beurshandel (.Securities Exchange Act') van 1934 en de latere amendementen van deze wet. Als dusdanig zijn ze onderhevig aan een aantal risico's en onzekerheden die een aanzienlijke invloed kunnen hebben op de uiteindelijke resultaten. Daarom kunnen de feitelijke resultaten wezenlijk verschillen van de verwachtingen, ramingen of veronderstellingen die in voornoemde toekomstgerichte verklaringen worden uitgedrukt of geïmpliceerd. Een overzicht van de typische risico's en onzekerheden waarmee The Baan Company wordt geconfronteerd, is te vinden in de openbare verslagen van de onderneming, in dossier neergelegd bij de Amerikaanse commissie van toezicht op het effecten- en beurswezen (.Securities and Exchange Commission'). Het gaat dan onder meer om de meest recente verslagen van The Baan Company op de formulieren 20-F en 6-K.

'Baan' is een geregistreerd handelsmerk van The Baan Company, en elke handelsnaam, productnaam of naam van een dienst die in dit persbericht wordt vernoemd en waarvan de naam 'Baan' deel uitmaakt, is een handelsmerk en/of eigendom van The Baan Company. Alle andere namen van ondernemingen, producten of diensten kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars.

Microsoft en NetMeeting zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of in andere landen.

UNS

Contactpersoon: Andrew Hoerner van The Baan Company PR, tel.: +1 408 654 3464, of via e-mail: press@baan.com

Website: https://www.baan.com

(BAANF)

28 okt 99 12:28

Deel: ' E-Procurement oplossing van Baan '
Lees ook