E-SIM: de grootste telecomrevolutie sinds mobiele data?


DRIEBERGEN, 20161206 -- BTG is, met diverse technologiepartners, erin geslaagd om in een test op een Nederlands mobiel netwerk tussen provider te schakelen zonder de simkaart te vervangen. Deze werd uitgevoerd met een nieuwe, volgens de GSMA-standaarden, ontwikkelde simkaart, de E-SIM. Het wisselen tussen providers is de eerste stap in de door BTG gezamenlijk met haar strategische partners beoogde ontwikkeling van mobiele dienstverlening, waarin meerdere functionaliteiten worden verenigd in een gebundelde service. Zo wordt ook beoogd om de E-SIM ook in te gaan etten voor authenticatie, bijvoorbeeld bij toegangspoortjes en beveiligde netwerken.

Schakelen tussen providers
De E-SIM geeft gebruikers keuzevrijheid en flexibiliteit. Schakel je tussen providers, dan worden de profielen van afstand op de simkaart geschreven. Er zijn al enkele mobiele apparaten die dit ondersteunen, maar vooralsnog niet op Nederlandse netwerken. De test hiervan is nu met succes afgerond door BTG en o.a. haar leden ASPIDER-NGI, SURFnet, Schiphol Group en sTN Telefact.

De E-SIM is een uitkomst voor de grootzakelijke markt. Het wordt op termijn mogelijk om met een veel beperkter aantal handelingen werknemers over te zetten naar een andere provider. Dat is niet alleen gemakkelijk bij het overstappen bij wijziging van contract. Het biedt ook oplossing bij bedrijfskritische communicatie in gevallen van grote mobiele netwerkstoringen of slechte dekking.

Jan van Alphen: “De eerste resultaten zijn bemoedigend. Het is goed om te constateren dat het een en ander technisch mogelijk is en het een begaanbare route lijkt te zijn. Vanuit strategisch oogpunt streeft BTG in samenwerking met haar leden en markt naar de invulling van een samenhangend mobiel ketendienstverleningsmodel. Vraag, mogelijkheden en aanbod moeten goed op elkaar zijn afgestemd. Hierin bevindt zich de kernwaarde van de door ons beoogde innovatie.”

Authenticatie via E-SIM
BTG en leden gaan nu de tweede revolutionaire toepassing van de E-SIM testen. Dit is het installeren van bedrijfseigen applicaties op de simkaart. Deze applicaties werken onafhankelijk van het providerprofiel. Dankzij een secure element in de E-SIM wordt vastgelegd of de gebruiker gerechtigd is bepaalde applicaties te gebruiken. De mogelijkheden hiervan zijn eindeloos. Toegangspoorten in gebouwen of op treinstations kunnen open gaan op basis van de smartphone. Beveiligde wifi-netwerken geven geregistreerde apparaten automatisch toegang. Er kunnen veilige mobiele betalingen worden gedaan. Naar aanleiding van het E-SIM-project is BTG een strategische samenwerking aangegaan met SURFnet. Dat wil op termijn oplossingen bieden aan onderwijs- en onderzoeksinstellingen, voor indoor- en outdoordekkingsproblematiek.

Ontwikkeling
De testresultaten van bedrijfseigen applicaties op de E-SIM worden in 2017 verwacht, waarbij ook gestreefd wordt naar de commerciële introductie. Vorige week publiceerde GSMA versie 2 van de technische standaard, die leidend is voor de ontwikkeling van de E-SIM.

Jan van Alphen: “We willen een mobiele ketendienstverlening ontwikkelen op basis van mogelijkheden die de E-SIM ons biedt. De zakelijke consument kan de eigen organisatie-efficiency en kwaliteit van dienstverlening aan medewerkers en klanten verhogen als men bijvoorbeeld zonder SIM-swap van provider kan wisselen. Indien nodig kan men dan zelfs gebruikmaken van meerdere providers. Dit willen we samenbrengen met andere vormen van mobiele dienstverlening, zoals authenticatie, autorisatie, location based services en/of mobiel betalen. Om dit mogelijk te maken, zullen we echter nauw moeten samenwerken met ICT-leveranciers en de mobiele providers. De kansen die deze nieuwe business modellen ons als afnemers en suppliers bieden zijn enorm en sluiten aan bij de nieuwste connectivity ontwikkelingen"

"Als zakelijke gebruikers zijn we er dus niet op uit om zelf fabrikant of leverancier te worden door op hun stoel te gaan zitten. We willen samenwerken en mede hun positie verstevigen door samen te bouwen. De vragen vanuit de zakelijke markt zijn het uitgangspunt. De strategische alliantie met de providers is dus van kritisch belang voor het succes van dit project. Dit is ook precies de rol die we als BTG willen innemen. We begeleiden het proces dat ertoe moet leiden dat er zaken gerealiseerd worden. En ook voor de E-SIM werken we daar hard aan.”

Deel: ' E-SIM de grootste telecomrevolutie sinds mobiele data? '
Lees ook