European Commission

IP/01/1369

Brussel, 5 ockober 2001

Commissie zet licht op groen voor gemeenschappelijke onderneming van Tele Danmark Mobile International en CMG Wireless Data Solutions

De Europese Commissie heeft haar goedkeuring gehecht aan een voorgenomen gemeenschappelijke onderneming, MIGway genaamd, van de Deense onderneming TDC Mobile International A/S en de Brits-Nederlandse onderneming CMG Wireless Data Solutions BV. De gemeenschappelijke onderneming zal infrastructuurdiensten voor draadloze toepassingen verlenen voor informatie- en dienstenleveranciers op het internet.

TDC Mobile International A/S is een volle dochterondernming van TDC A/S (voorheen Tele Danmark A/S), een belangrijke Deense aanbieder van binnenlandse en internationale telecommunicatiediensten.

CMG Wireless Data Solutions BV verstrekt bedrijfsinformatiediensten en draadloze dataoplossingen en maakt deel uit van het CMG-conrern, een Brits-Nederlandse algemene leverancier van informatie- en communicatietechnologie.

De gemeenschappelijke onderneming zal één enkel contactpunt aanbieden waarbij leveranciers van informatie en diensten via het internet hun diensten - in het bijzonder mobiele berichtendiensten - via de mobiele netwerken in Europa aan mobieltelefoonabonnees kunnen verlenen.

De Commissie stelde vast dat er geen overlapping bestaat tussen de activiteiten van de moedermaatschappijen. De activiteiten van de nieuwe gemeenschappelijke onderneming betreffen nieuwe producten en diensten. De posities van de concerns TDC en CMG op de upstream-markt en downstream-markt van de voorgenomen activiteiten van de gemeenschappelijke onderneming gaven geen aanleiding tot bezorgdheid uit het oogpunt van de mededinging.

Deel: ' EC akkoord met samengaan TDC Mobile International en CMG '
Lees ook