CDA

Na vragen Wim van Velzen besluit Europese Commissie tot extra maatregelen stralingsnormen GSM

De Europese Commissie heeft mede naar aanleiding van vragen van CDA-Europarlementariër Wim van Velzen het Wetenschappelijk Comité voor de toxiciteit, de ecotoxiciteit en het milieu opdracht gegeven een actualisering te maken van hun rapport uit 1998 over gezondheidrisico's van elektromagnetische straling. Daarnaast heeft de Commissie de Europese normalisatieorganisaties gevraagd geharmoniseerde normen te ontwikkelen zoals de Europese telecomwetgeving voorschrijft. Verder zullen de fabrikanten vanaf 1 oktober aanstaande op nieuwe gsm s de stralingsniveaus vermelden, mede op verzoek van de Europese Commissie. Dit blijkt uit antwoorden van Commissaris Liikanen op de vragen van Wim van Velzen.

Geen eenduidige resultaten
Van Velzen stelde vragen over de maximale stralingsnormen waaraan mobiele telefoons moeten voldoen. Hij wilde ook dat de consument bij aanschaf van een mobiele telefoon wordt geïnformeerd over de straling die zijn telefoon produceert. Hij stelde de vragen naar aanleiding van berichten dat er zeer stralingsarme gsm-toestellen op de markt zijn en dat er nog steeds geen eenduidig onderzoeksresultaten bestaan over de mogelijke gezondheidseffecten van gsm-toestellen.

Van Velzen is tevreden met de acties die de Europese Commissie voorstelt: "Het is een goede zaak dat met het door mij gevraagde onderzoek wordt begonnen omdat er dan onafhankelijke gegevens op tafel komen over de gezondheidsrisico's. Op dit moment zijn het namelijk vooral de gsm-fabrikanten zelf die onderzoek verrichten. Daarnaast is het belangrijk dat het stralingniveau van de gsm bekend is zodat de consument bij aanschaf weet aan welke straling hij zichzelf blootstelt. De consument kan dan kiezen tussen zeer stralingsarme en 'gewone' mobieltjes."

Zoekwoorden:

Deel: ' EC besluit tot extra maatregelen stralingsnormen GSM '
Lees ook