European Commission

IP/02/910

Brussel, 21 juni 2002

EC keurt aankoop twee infrastructuurondernemingen voor Londense metro door Metronet goed

De Europese Commissie heeft haar goedkeuring gehecht aan de verwerving van twee infrastructuurondernemingen voor de Londense metro door Metronet, een consortium onder zeggenschap van Atkins, RWE, Balfour Beatty en Seeboard. De transactie maakt deel uit van de herstructurering van de Londense ondergrondse en geeft geen aanleiding tot mededingingsbezwaren.

De Britse regering heeft enkele jaren geleden besloten de wijze waarop de Londense metro wordt gefinancierd en beheerd te reorganiseren en richtte hiertoe een aantal zogenaamde "Public Private Partnerships" (PPP) op, op grond waarvan particuliere exploitanten konden deelnemen aan openbare aanbestedingen voor de verbetering van de infrastructuur van de metro. Voor de exploitatie van de treinen blijft de openbare onderneming London Underground Plc. verantwoordelijk.

Naar aanleiding van de openbare aanbesteding heeft Metronet twee infrastructuurondernemingen verworven: Infraco SSL en Infraco BCV, die beide onder zeggenschap staan van London Underground.

Het consortium Metronet heeft vijf aandeelhouders: WS Atkins Plc, een Britse onderneming die actief is op het gebied van technische consultancydiensten, het beheer van uitbestede faciliteiten en ondersteunende diensten; Balfour Beatty, een Brits ingenieursbureau dat zich bezighoudt met dienstverlening op het gebied van spoorwegen en engineering; SEEBOARD, een Britse leverancier en distributeur van elektriciteit en gas; de Canadese vliegtuigbouwer Bombardier, die ook spoorwegmaterieel bouwt, en het Duitse RWE.

De taak van de Infraco's zou zijn de treinen en andere infrastructuurvoorzieningen van de Londense metro te onderhouden, te moderniseren en te vervangen; hiervoor ontvangen zij een "Infrastructure Service Charge" van London Underground, overeenkomstig de bepalingen van de dienstverleningsovereenkomst met een looptijd van 30 jaar die tussen London Underground en de Infraco's is gesloten. Metronet zal de bestaande activa leasen en deze gedurende de looptijd van het PPP moderniseren, onderhouden en/of vervangen, totdat zij na de 30-jarige looptijd van het PPP naar London Underground terugkeren.

Vanwege de specifieke kenmerken van de Londense metro beheert elke Infraco een verschillende reeks lijnen. Infraco SSL (Sub Surface Lines) is verantwoordelijk voor de lijnen Metropolitan, District, Circle, Hammersmith, City en East Londonline, omdat dezelfde treinen op meer dan één van deze trajecten kunnen worden ingezet.

Infraco BCV belast met Bakerloo, Central, Victoria, Waterloo en Cityline, die afzonderlijk, in diepe tunnels zijn aangelegd(1) .

De Commissie heeft de relevante markt gedefinieerd als "verrichting van diverse infrastructuurdiensten ten behoeve van de Londense metro", en stelde vast dat er geen sprake was van horizontale of verticale mededingingsdistorsies. Haar onderzoek naar de verticale banden tussen de Infracos en de aandeelhouders als potentiële leveranciers van rollend materieel, signaliserings- en spoordiensten, bracht eveneens aan het licht dat er geen noemenswaardige mededingingsbezwaren tegen de transactie konden worden ingebracht.

De Commissie heeft derhalve besloten haar goedkeuring aan de overname door Metronet te hechten, die op 17 mei overeenkomstig de concentratieverordening van de Europese Unie was aangemeld.

Eventuele staatssteunelementen

Het Directoraat-generaal Vervoer van de Commissie heeft een afzonderlijk onderzoek ingesteld naar aanleiding van het verzoek van de Britse regering om te bevestigen dat de transactie geen staatssteun inhoudt. De concentratiebeschikking loopt niet vooruit op het resultaat van dit lopende onderzoek.

(1)
Een derde Infraco, Infraco JNP, is verworven door Tube Lines (Holdings) Limited in een transactie die op 14.06.2002 door de Britse minister voor Handel en Industrie is goedgekeurd op basis van de Britse Fair Trading Act 1973. Alleen de overnames van Metronet bereiken de omzetdrempels die in de Europese concentratieverordening zijn vastgesteld met het oog op toetsing aan de EU-wetgeving.

Deel: ' EC keurt aankoop infrastructuurondernemingen voor Londense metro doo.. '
Lees ook