goed

Ballast Nedam

03/08/2001Europese commissie keurt fusie Ballast Nedam baggeren en ham goed

De Europese commissie heeft heden - voor wat betreft het mededingingsrecht - groen licht gegeven voor de fusie tussen Ballast Nedam Baggeren en de HAM.

Eveneens vandaag heeft de door de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam ingestelde commissie van deskundigen verslag uitgebracht aan de Ondernemingskamer.
Ballast Nedam stelt het op prijs dat de commissie zijn rapport zo snel heeft uitgebracht.

Ballast Nedam zal het rapport thans bestuderen en uiteraard overleg met HBG plegen over de verdere gang van zaken.

Deel: ' EC keurt fusie Ballast Nedam baggeren en HAM goed '
Lees ook