European Commission

IP/01/1187

Brussel, 6 augustus 2001

Commissie zet licht op groen voor joint venture tussen Hollandse Beton Groep N.V. en Ballast Nedam N.V. in de baggersector

De Europese Commissie heeft de oprichting van een joint venture voor de baggeractiviteiten van de Nederlandse bedrijven Hollandse Beton Groep en Ballast Nedam goedgekeurd. Deze moederondernemingen blijven elk afzonderlijk hun hoofdactiviteiten, bouw en constructie, uitoefenen, maar dragen hun baggerwerkzaamheden over aan een joint venture, Ballast HAM Baggeren N.V.

Baggeren is de activiteit waarbij slijk of andere materialen van de bodem van de zee of binnenwateren (zoals rivieren, meren of havens, enz.) wordt verwijderd en naar elders wordt getransporteerd voor opslag, grondverbetering of ander gebruik. Het omvat o.a. aanleg en onderhoud van havens en waterwegen, grondverbetering, het graven van sleuven voor onderzeese pijpleidingen en afgezonken tunnels en verwijdering van oppervlaktelagen.

Evenals bij haar vorige beschikking Boskalis/HBG van verleden jaar - de voorgestelde fusie tussen de twee leidende Nederlandse baggerbedrijven die door de Commissie werd goedgekeurd, maar waarvan de partijen vervolgens afzagen (zie IP/00/710 van 5 juli 2000) - onderzocht de Commissie de markt voor grote baggerprojecten, die een internationale of tenminste een EER-dimensie heeft, en de Nederlandse markt voor kleine baggerprojecten, die een nationale dimensie heeft.

Door deze transactie komt er een grotere speler op de markten voor grote en kleine baggerprojecten. Er zal echter geen machtspositie op een van deze markten ontstaan. Op beide markten zijn een aantal sterke concurrenten aanwezig en de markten zullen concurrentieel blijven.

Derhalve geeft de transactie op geen van beide markten aanleiding tot bezwaren uit concurrentieel oogpunt en heeft de Commissie besloten haar fiat te geven.

Deel: ' EC keurt joint venture HBG en Ballast Nedam goed '
Lees ook