European Commission

IP/03/350

Brussel, 10 maart 2003

Commissie keurt partnerschap tussen British Airways en SN Brussels Airways goed

De Europese Commissie heeft de samenwerkingsovereenkomst tussen British Airways en SN Brussels Airlines goedgekeurd voor een periode van zes jaar. De overeenkomst zal voordelen opleveren voor de consument, met name doordat passagiers van SN toegang krijgen tot het langeafstandsnetwerk van BA. Op de enige route waar de alliantie de concurrentie zou hebben uitgeschakeld - de route Brussel-Manchester
-hebben de luchtvaartmaatschappijen toezeggingen gedaan om de keuzemogelijkheden voor de consument veilig te stellen.

Op 25 juli 2002 hebben British Airways (BA) en SN Brussels Airways (SN) bij de Commissie een aantal samenwerkingsovereenkomsten aangemeld met het verzoek om een vrijstelling op grond van artikel 81, lid 3, van het Verdrag.

Allianties tussen luchtvaartmaatschappijen leveren meestal voordelen op voor de consument, maar de toezichthouders moeten er over waken dat zij de concurrentie op bepaalde routes niet uitschakelen.

Dankzij deze overeenkomst zullen BA en SN op hun respectieve netwerken kunnen samenwerken wat betreft prijszetting, vluchtschema's en capaciteit.

Uit het onderzoek van de Commissie is gebleken dat de netwerken van de partijen grotendeels complementair zijn en dat de samenwerking op hun netwerken de consumenten voordelen zal opleveren. Met name krijgen de passagiers van SN dankzij de overeenkomst toegang tot een langeafstandsnetwerk, terwijl passagiers van BA gemakkelijker toegang zullen krijgen tot de Afrikaanse bestemmingen van SN.

Overlappende routes

De Commissie keek bij haar onderzoek vooral naar de impact van de alliantie op de routes Brussel-Londen en Brussel-Manchester, waar zowel BA als SN actief zijn.

Op de route Brussel-Londen zal de alliantie weliswaar een aanzienlijke impact hebben, maar toch zal de concurrentie er niet worden uitgeschakeld; BA en SN hebben er nog steeds te maken met bmi en Eurostar, twee sterke concurrenten. Bmi heeft zeven dagelijkse vluchten vanuit London Heathrow en is lid van de STAR-alliantie. Eurostar heeft acht dagelijkse verbindingen Brussel en London Waterloo en is een concurrerend alternatief voor zowel zakelijke als toeristische reizigers. De Commissie hield ook rekening met de vijf dagelijkse vluchten die VLM op weekdagen - vanaf 30 maart 2003 in codesharing met Virgin Express - aanbiedt tussen Brussel en Londen City. Ook deze vluchten zullen waarschijnlijk een vorm van concurrentiedruk op de partijen zijn.

Uit het onderzoek bleek voorts dat de concurrentiebeperkende effecten van de alliantie vooral op de route Brussel-Manchester te voelen zouden zijn; op die route bedraagt het gecumuleerde marktaandeel van de partijen bijna 100%. Voorts zijn er op de luchthaven van Zaventem tijdens piekperiodes ook capaciteitsbeperkingen, die een nieuwkomer zouden kunnen beletten om deze markt te betreden.

Om de mededingingsbezwaren weg te nemen die de Commissie had geformuleerd bij haar initiële onderzoek, hebben de maatschappijen toegezegd om op de luchthaven van Zaventem voldoende slots beschikbaar te stellen zodat een nieuwkomer drie dagelijkse vluchten naar Manchester kan aanbieden, mochten deze slots niet beschikbaar zijn via de normale procedure voor toewijzing van slots. De partijen bieden samen zeven dagelijkse vluchten aan op deze route en volgens de Commissie zou een concurrent die drie dagelijkse vluchten op deze route aanbiedt, beide partijen voldoende in toom kunnen houden.

Achtergrond

Op 10 december 2002 heeft de Commissie een samenvatting van de overeenkomst bekendgemaakt in het Publicatieblad^(1) .

De overeenkomst was aangemeld op grond van Verordening 3975/87. Een en ander houdt in dat wanneer de Commissie binnen 90 dagen na de bekendmaking in het Publicatieblad geen bezwaar maakt, de operatie automatisch is vrijgesteld voor een maximumperiode van zes jaar. De periode van 90 dagen verstreek op 10 maart 2003 zonder dat de Commissie ernstige twijfel had geformuleerd.

(1)
PB C 306 van 10.12.2002, blz. 4. Ook te vinden onder: HYPERLINK "http://europa.eu.int/eur-lex/nl/archive/2002/c_30620021210nl.html" \l "PB C 306"
http://europa.eu.int/eur-lex/nl/archive/2002/c_30620021210nl.html

Zoekwoorden:

Deel: ' EC keurt partnerschap British Airways en SN Brussels Airways goed '
Lees ook