European Commission

IP/01/1179

Brussel, 3 augustus 2001

Commissie keurt volledige overname van TUI Belgium door Preussag goed

De Europese Commissie heeft de volledige overname van de Belgische reisorganisator TUI Belgium door het Duitse Preussag AG goedgekeurd. De TUI-groep met zetel in Hannover maakt deel uit van het Preussag-concern, maar de Belgische dochter, waartoe ook de reisorganisator Jet Air behoort, stond tot nog toe onder de gemeenschappelijke controle van Preussag en de Belgische familieonderneming Imobra N.V. Met de thans door de Commissie goedgekeurde transactie verhoogt Preussag zijn aandeel tot 100% en verwerft het aldus de exclusieve controle over TUI Belgium.

De Commissie had de positie van Preussag op de Belgische reizenmarkt reeds onderzocht in november 2000, toen Preussag de Franse toeroperator Nouvelles Frontières, die ook in België werkzaam is, overnam. Reeds toen had de Commissie de mogelijkheid onderzocht dat Preussag controle van betekenis over TUI Belgium uitoefent en was zij tot de conclusie gekomen dat er vanuit een oogpunt van concurrentie geen bezwaren tegen de overname zijn.

Zoekwoorden:

Deel: ' EC keurt volledige overname TUI Belgium door Preussag goed '
Lees ook