European Commission

IP/02/1140

Brussel, 24 juli 2002

Commissie maakt de weg vrij voor de overname van Sulzer Textil door Promatech op grond van afstotingspakket

De Europese Commissie heeft de weg vrijgemaakt voor de verwerving van Sulzer Textil, de textielmachinerieafdeling van de Zwitserse maatschappij Sulzer Ltd, door Promatech SpA van Italië, een andere vervaardiger van weefmachines verduidelijkt. Uit een diepgaand onderzoek is gebleken dat de overeenkomst zou hebben geleid tot een dominante positie op de West-Europese markt voor rapier weefmachines. Doch Promatech heeft bedoelde opmerkingen beantwoord door het aan te bieden de werkzaamheden met rapier weefmachines in Verona (Italië) en Solothurn (Zwitserland) af te stoten.

Promatech is een zusterbedrijf van de Italiaanse groep Radici, die de leidende Europese fabrikant is van rapier weefmachines. Vorig jaar werd overeengekomen Sulzer Textil van de Zwitserse industriële groep Sulzer aan te kopen, een overeenkomst die onder de omzetdrempels(1) bedoeld in de Concentratieverordening van de Europese Unie bleef, en derhalve niet voor regelmatige herziening door de Commissie in aanmerking kwam. In plaats daarvan werd een en ander onderzocht door de Mededingingsautoriteiten van de zeven EU-landen.

De mededingingsautoriteiten van Oostenrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië, Portugal, Spanje en het Verenigd Koninkrijk verwezen de betrokken zaak naar de Commissie in toepassing van artikel 22, lid 3, van de Concentratieverordening.

De Commissie lanceerde een diepgaand onderzoek in verband met de verwerving in april met betrekking tot de problematiek die kon ontstaan door het feit dat de overeenkomst de mededinging op de markt voor rapier weefmachines aanzienlijk zou kunnen beperken aangezien de leidende positie van Promatech zou worden versterkt door de uitbreiding met Sulzer Textil, ook een vervaardiger van weefmachines en in het bijzonder van rapier weefmachines.

Weefmachines vervaardigen stoffen voor de kledingindustrie, doch ook voor technische en industriële toepassingen, zoals beklede stoffen, luchtkussens, alsook producten voor de huishouding en decoratie (bekleding, gordijnen, handdoeken).

Uit een zorgvuldige analyse is gebleken dat Promatech de West-Europese markt voor rapier weefmachines zou hebben gedomineerd, en wel op grote schaal. De andere mededingers binnen de Europese Unie, Picanol van België en Dornier in Duitsland, hebben in vergelijking daarmee zeer kleine marktaandelen.

Om tegemoet te komen aan de opmerkingen van de Commissie heeft Promatech voorgesteld de rapier-weefmachineactiviteiten in Schio, in de buurt van Verona (Italië), en Zuchwil, in de buurt van Solothurn (Zwitserland), af te stoten. Deze toezeggingen heffen de overlapping die door de verwerving tot stand zou komen volledig op, en nemen de bezwaren van de Commissie volledig weg.

Eerste gemeenschappelijke verwijzing

Het is de eerste keer dat een groep lidstaten ertoe besluit gezamenlijk een concentratiegeval aan de Commissie voor te leggen sinds de Concentratieverordening op 21 september 1990 in werking trad. Hieruit blijkt hoe de Commissie en de nationale mededingingsautoriteiten met succes samen kunnen werken ten voordele van het Europees bedrijfsleven.

Voor de betrokken bedrijven betekent een en ander dat het niet meer nodig is dat zeven verschillende nationale controleprocedures vereist zijn, doch wel dat de Europese Commissie duidelijkheid moet scheppen.

Sinds het geval Promatech/Sulzer was er ook een andere gezamenlijke verwijzing met betrekking tot een overeenkomst waarbij "General Electric en Unison" betrokken was, welke door de Commissie in april onvoorwaardelijke toestemming kreeg.

(1)
ARTIKEL 1, lid 2. Wat deze verordening betreft, heeft een concentratie een communautaire dimensie wanneer:a) de totale omzet die over de gehele wereld door alle betrokken ondernemingen tezamen is behaald, meer dan 5 miljard ecu bedraagt, enb) de totale omzet die, elk afzonderlijk, in de Gemeenschap door ten minste twee der betrokken ondernemingen is behaald, meer dan 250 miljoen ecu bedraagt, tenzij elk van de betrokken ondernemingen meer dan tweederde van haar totale omzet binnen de Gemeenschap in een en dezelfde lidstaat behaalt.ARTIKEL 1, lid 3. Wat deze verordening betreft, wordt voor de toepassing ervan als een concentratie van communautaire dimensie beschouwd wanneer:a) de totale omzet die over de gehele wereld door alle betrokken ondernemingen tezamen is behaald, meer dan 2,5 miljard ecu bedraagt;b) de totale omzet die door alle betrokken ondernemingen in elk van ten minste drie lidstaten is behaald, meer dan 100 miljoen ecu bedraagt;c) in elk van de drie lidstaten die ten behoeve van letter b) in aanmerking zijn genomen, de totale omzet die door ten minste twee van de betrokken ondernemingen elk afzonderlijk is behaald, meer dan 25 miljoen ecu bedraagt, end) de totale omzet die in de Gemeenschap door ten minste twee van de betrokken ondernemingen elk afzonderlijk is behaald, meer dan 100 miljoen ecu bedraagt, tenzij elk van de betrokken ondernemingen meer dan tweederde van haar totale omzet in de Gemeenschap in eenzelfde lidstaat behaalt.

Deel: ' EC maakt weg vrij voor overname Sulzer Textil door Promatech op gron.. '
Lees ook