European Commission

IP/03/371

Brussel, 13 maart 2003

De Commissie presenteert voor EUR 81 miljoen aan sociaal-economische onderzoeknetwerken voor de aanpak van grote Europese problemen

Welke factoren dragen het meeste bij tot onze stress? Wat maakt dat werkende ouders geen bevredigend kunnen vinden tussen werk en privéleven? Waarom werken meer vrouwen voor minder geld? Dit zijn maar enkele problemen waarmee Europeanen worden geconfronteerd en die aan bod komen in 89 nieuwe onderzoekprojecten welke morgen in Brussel door Europees Commissaris voor onderzoek Philippe Busquin worden gepresenteerd. De projecten, waarvoor 81 miljoen aan EU-steun is uitgetrokken, vormen de grootste sociaal-economische onderzoeknetwerken die ooit in de wereld tot stand zijn gekomen. De uitkomsten van het onderzoek, die meer licht moeten werpen op de huidige sociale tendensen en veranderingen in heel Europa, moeten helpen om maatregelen te ontwikkelen teneinde de levenskwaliteit van de bevolking in heel de EU en daarbuiten te verbeteren.

"De mensen staan tegenwoordig onder een heel ander soort druk dan in de vorige generaties," zei Europees Commissaris voor onderzoek Philippe Busquin. "Als wij efficiënte oplossingen willen ontwikkelen voor de problemen waarmee de samenleving in de 21e eeuw in Europa worstelt, hebben wij nauwkeurige informatie over de onderliggende oorzaken nodig. Gewapend met deze kennis zijn wij dan beter uitgerust om de problemen aan te pakken waarmee de Europese maatschappij vandaag wordt geconfronteerd."

De grootste inspanning ooit op het gebied van sociaal-economisch onderzoek

Rond vijf hoofdthema's en beleidsgebieden worden met deze projecten breed opgezette sociaal-economische thema's in heel Europa bestudeerd: Sociaal en individueel welzijn en beleid - kwaliteit van het bestaan en sociale samenhang - met kwesties zoals het doorbreken van barrières en het aangrijpen van kansen voor een actief verouderingsbeleid in Europa; effect van veranderende sociale structuren op stress en kwaliteit van het bestaan; conflict tussen gezinsleven en werk; jeugdrechtssystemen in heel Europa; de rol van de vakbonden in de bestrijding van discriminatie en xenofobie; en meer inzicht in het fenomeen van de daklozen. Governance, burgerschap en de dynamiek van Europese integratie, uitbreiding en veiligheid - met kwesties zoals politieke participatie van jongeren in Europa; dubbele nationaliteit; communicatie met kleine en middelgrote ondernemingen; burgerschap van migranten en minderheden; hinderpalen en barrières voor grensoverschrijdend personenverkeer in de EU; culturele patronen van de Europese uitbreiding; identificatie van de problemen in verband met de uitgebreide Europese interne markt en problemen in verband met uitbreiding en de media.
Gelijke kansen, governance en kwaliteit van het bestaan - met kwesties zoals de totstandbrenging van succesculturen voor vrouwelijke ingenieurs; een Europees perspectief van werkgelegenheid en gelijke kansen in de kennismaatschappij; gelijke kansen, ouderschap en veranderende werkomstandigheden in Europa; gendergevoelig en vrouwvriendelijk overheidsbeleid en een netwerk met betrekking tot Europese vrouwenrechten. Uitdagingen voor ontwikkelingsmodellen: brede perspectieven, de kennisdynamiek en innovatie - met kwesties zoals sociale rechten van werknemers en loonongelijkheid in Europa; werkgelegenheid en innovatie in de overheidssector; reacties van instellingen voor hoger onderwijs op Europeanisering en een Europees beleid inzake intellectuele eigendom.
Infrastructuur voor de opbouw van de Europese onderzoekruimte - met kwesties zoals Europese cultuur online; meertalige toegang tot gegevensinfrastructuur in de Europese onderzoekruimte; integratie van kennis met gebruik van computerhulpmiddelen in het wetenschapsonderwijs.

Geïnformeerde beleidsvorming

Eerder en lopend onderzoek van de EU op deze gebieden heeft reeds belangrijke informatie opgeleverd voor beleidsmakers. Zo levert, op EU-niveau, het sociaal-economische onderzoek een inbreng in de opstelling van belangrijke EU-beleidsinitiatieven zoals het "Witboek inzake governance", het "Plan Sociale Uitsluiting", de mededeling over de rol van universiteiten en onlangs nog een bijdrage tot de toekomstige formulering van de stellingname van de Commissie over "Formeel en informeel werk".

De volgende stap: het Europees Sociaal Onderzoek

De Commissie blijft het sociaal-economisch onderzoek bevorderen. Een belangrijk onderdeel van de opbouw van de Europese onderzoekruimte op dit gebied is de totstandbrenging van 'infrastructuur' die toegankelijk is voor alle onderzoekers. Een nieuw initiatief op dit gebied is het Europees Sociaal Onderzoek, een gezamenlijke inspanning voor onderzoek in samenwerkingsverband tussen 23 nationale financieringsinstellingen, de Europese Stichting voor Wetenschappen en de Europese Commissie.

Enkele voorbeelden van kernpunten die in dit onderzoek worden behandeld zijn: vertrouwen van het publiek in de overheid, politici en andere grote instellingen, politieke belangstelling en participatie; sociale integratie en uitsluiting, welzijn, gezondheid en veiligheid; onderwijs en beroepsachtergrond. Dit onderzoek moet een volledig gedocumenteerde en gemakkelijk toegankelijke gegevensverzameling opleveren ten behoeve van wetenschappers, beleidsanalisten, journalisten, politici en het grote publiek. De eerste publicatie van gegevens is gepland voor de zomer 2003.

Voor nadere informatie kunt u de volgende website raadplegen:

http://www.cordis.lu/improving/socio-economic/home.htm

http://www.cordis.lu/citizens/

Deel: ' EC presenteert onderzoeknetwerken voor aanpak grote Europese problemen '
Lees ook