De Nederlandsche Bank NV
Afdeling Externe betrekkingen en voorlichting

3 februari 1999

ONDERPANDSVERPLICHTINGEN VAN TEGENPARTIJEN BIJ DE BASIS-HERFINANCIERINGSTRANSACTIES VAN HET EUROSYSTEEM

Onderstaand treft u aan een vertaling uit het Engels van een persbericht dat de ECB op
2 februari 1999 heeft verspreid.

De verschillen in gedrag die de diverse nationale bancaire stelsels aan de dag leggen bij hun deelname aan de
basis-herfinancieringstransacties van het Eurosysteem roepen, voor wat de inschrijvingen op tenders betreft, vragen op ten aanzien van de interpretatie van de Algemene documentatie met betrekking tot de onderpandsverplichtingen van tegenpartijen. Het Eurosysteem heeft de tegenpartijen daarom duidelijk gemaakt dat de Algemene documentatie als volgt geïnterpreteerd moet worden: inschrijvingen op tenders hoeven niet op het tijdstip dat zij ingediend worden door onderpand gedekt te zijn; tegenpartijen behoeven op dat moment slechts financieel in staat te zijn het onderpand op de dag van de verrekening van de tender te realiseren. De uiteindelijke verrekening van de tender hangt af van de beschikbaarheid van voldoende onderpand om het toegewezen bedrag te dekken.

 

Deel: ' ECB Onderpand herfinancieringstransacties eurosysteem '
Lees ook