European Central Bank

PERSBERICHT VAN DE ECB

Monetaire-beleidsbeslissingen

2 augustus 2001

Tijdens de vergadering van vandaag, die werd gehouden in de vorm van een teleconferentie, heeft de Raad van Bestuur van de ECB besloten dat de minimale inschrijvingsrente voor de basis-herfinancieringstransacties en de rentetarieven voor de marginale beleningsfaciliteit en de depositofaciliteit onveranderd zullen blijven op respectievelijk 4,50%, 5,50% en 3,50%.


* * *

Europese Centrale Bank
Afdeling Voorlichting
Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main Tel.: +49 69 1344 7455, Fax: +49 69 1344 7404 Internet: https://www.ecb.int Reproductie is toegestaan op voorwaarde dat de bron wordt vermeld.ECB - European Central Bank

Deel: ' ECB rentetarieven onveranderd '
Lees ook