De Nederlandsche Bank NV
Afdeling Externe betrekkingen en voorlichting

18 maart 1999

Monetaire-beleidsbeslissingen

Dit is een vertaling uit het Engels van een persbericht dat de Europese Centrale Bank (ECB)
op 18 maart heeft verspreid.

Tijdens de vandaag gehouden vergadering heeft de Raad van Bestuur van de ECB de meest recente informatie betreffende de monetaire, financiële en economische toestand in het eurogebied bezien tegen de achtergrond van zijn op stabiliteit gerichte
monetaire-beleidsstrategie. De Raad van Bestuur heeft zijn eerdere beoordeling bevestigd dat de vooruitzichten voor prijsstabiliteit gunstig blijven. De Raad van Bestuur heeft daarom besloten dat voor de basis-herfinancieringstransacties die op 24 en 31 maart en 7 april 1999 zullen worden verrekend dezelfde voorwaarden zullen gelden als voor de basis-herfinancieringstransacties die dit jaar reeds zijn verrekend, d.w.z. zij zullen als vaste-rentetenders tegen een rentevoet van 3,0% worden uitgevoerd. Verder zal de rentevoet voor de marginale beleningsfaciliteit 4,5% blijven, en die voor de depositofaciliteit 2,0%.

Europese Centrale Bank
Afdeling Voorlichting
Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main
Tel.: 0049 69 1344 7455, Fax: 0049 69 1344 7404 Internet: https://www.ecb.int
Reproductie is toegestaan op voorwaarde dat de bron wordt vermeld.

Deel: ' ECB zelfde voorwaarden basis-herfinancieringstransacties '
Lees ook