ECHTSCHEIDING LANGE FRANS EN DANIELLE


AMSTERDAM, 20131114 -- Frans Frederiks (ook bekend als Lange Frans) en zijn vrouw Danielle van Aalderen hebben in goed onderling overleg besloten om hun huwelijk te beëindigen.

Alle zaken, die met deze ingrijpende beslissing te maken hebben, worden in goed gezamenlijk overleg met elkaar geregeld, rekening houdend met ieders belangen en de belangen van de kinderen.

Aangezien deze beslissing al grote impact heeft op hun dagelijkse leven vragen Frans en Danielle de media om het respect op te brengen om hen en de kinderen met rust te laten en hen de gelegenheid te geven deze situatie op een zo net mogelijke manier af te ronden.

Frans en Danielle wensen ten aanzien van hun scheiding geen enkel commentaar te geven en zullen vragen daarover niet beantwoorden.

Vragen kunnen worden gesteld aan advocaat Mark Teurlings (Teurlings & Ellens Advocaten) maar bij voorbaat kan reeds gezegd worden dat ook de advocaat ten aanzien van de scheiding geen enkel inhoudelijk commentaar zal gegeven nu het een privéaangelegenheid betreft.


Deel: ' Echtscheiding Lange Frans en Danielle '
Lees ook