ECOFYS

Persbericht 12 februari 2003

Ecofys analyseert ontwikkeling van duurzame energie in Europa

Ecofys maakt deel uit van een onderzoeksconsortium, onder leiding van Fraunhofer ISI, dat de belangrijke EU tender heeft gewonnen voor het project 'Analyse van de ontwikkeling van duurzame energiebronnen tot 2020'. Het consortium analyseert de toepassing van duurzame energie in de Europese Unie en haar kandidaat lidstaten. Tevens wordt een prognose van de groei van duurzame energie gemaakt.

Duurzame energie in de Europese Unie
Op Europees niveau zijn verschillende doelen gesteld om het gebruik van duurzame energiebronnen te stimuleren. De belangrijkste doelstelling van de EU is het aandeel duurzame energie te verhogen tot 12% van het totale energiegebruik in 2010. Eerdere studies van Ecofys en anderen laten zien dat het huidig beleid zal resulteren in een aanzienlijke groei van het gebruik van duurzame energie in de EU. Niettemin zal extra beleidsinspanning nodig zijn om verdere groei te stimuleren en de gestelde doelen te behalen. Bij het formuleren van dergelijk beleid wordt monitoring van de voortgang van het realiseren van de duurzame energie doelstellingen gezien als de belangrijkste input.

Vooruitzicht voor uitgebreide EU
De nieuwe studie zal een overzicht geven van de huidige en potentiële productie van duurzame energie in de 15 EU lidstaten en de 13 landen die in de komende jaren zullen toetreden. Hierbij wordt een overzicht gegeven van de beschikbare beleidsinstrumenten voor stimulering van duurzame energie in deze landen. De uitkomst van deze studie zal een pakket van eenduidige indicatoren verschaffen voor het monitoren van de implementatie van duurzame energiebronnen in de EU en haar kandidaat lidstaten tot 2020. Bovendien zullen diverse scenario's worden ontwikkeld voor de mogelijke groei van duurzame energie in de EU. Dit zal leiden tot een nieuwe strategie voor duurzaam energiebeleid in de EU voor de periode tot 2020.

Het consortium
Het consortium bestaat uit de volgende partners: Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research (Duitsland), Ecofys (Nederland en Spanje), KEMA (Nederland), The Regional Environmental Center (Hongarije) en Vienna University of Technology (Oostenrijk). De gezamenlijke expertise omvat kennis op het gebied van modellering, analyses van marktgegevens, ontwikkeling van instrumenten en strategieën, scenario ontwikkeling en kennisoverdracht.

Ecofys bv
Ecofys (www.ecofys.com) is een vooraanstaand bedrijf op het gebied van duurzame energie en energiebesparing. Meer dan 150 medewerkers in zes landen leveren geïntegreerde duurzame energieoplossingen. Ecofys maakt deel uit van de Econcern groep (www.e-concern.com), met de missie 'een duurzame energievoorziening voor iedereen'.

Deel: ' Ecofys analyseert ontwikkeling van duurzame energie in Europa '
Lees ook