ECOHALTE BV

Bemand aanleverstation voor gescheiden afval

Afval weg, geld toe

Ecohalte beloont milieubewuste burgers

ALKMAAR, donderdag 23 mei 2002

Donderdag 23 mei a.s. wordt het startsein gegeven voor een proef met de Ecohalte, een bemand aanlever - en distributiepunt voor gescheiden afvalproducten ten behoeve van de recyclingindustrie.

De Ecohalte-, een high tech variant op de bestaande glas - en papierbak, is een bemand aanlever - en distributiestation voor gescheiden huisvuilcomponenten als glas (met en zonder statiegeld ), papier, textiel en klein gevaarlijk afval in combinatie met een elektronisch spaarsysteem dat Ecocredits bijschrijft op een gepersonaliseerde Ecocard voor de aanschaf van milieuvriendelijke producten en diensten.

Gedurende de zomermaanden worden proefstation en spaarsysteem in Alkmaar getest op gebruikersvriendelijkheid en bedrijfszekerheid en worden o.a. milieu-ontlasting en verdieneffecten voor consument, bedrijfsleven en gemeenten in kaart gebracht. Afhankelijk van de onderzoeksresultaten en animo van o.a. gemeenten, projectondernemingen, en winkeliersverenigingen zal voor het einde van dit jaar een landelijke spreiding van Ecohaltes in winkelcentra in gang worden gezet.

De Ecohalte is een Nederlands initiatief van Ecohalte Environment Solutions BV en is in samenwerking met Nederlandse - en Duitse bedrijven ontwikkeld. Vorig jaar werd de Ecohalte genomineerd voor de Nationale Toekomstprijs.


-Meer informatie en beeldmateriaal op www.ecohalte.nl, tel 020 6255902

22 mei 02 09:10

Deel: ' Ecohalte beloont milieubewuste burgers in Alkmaar '
Lees ook