Gemeente Den Haag

2003-03-19: Ecokids weer van start op Stadsboerderijen
---

Op drie Haagse Stadsboerderijen vinden vanaf maart weer ecokidsprojecten plaats. Ecokids zijn kinderen tussen 8 en 12 jaar die op zaterdagmorgen of woensdagmiddag deelnemen aan buitenschoolse activiteiten over natuur, dieren, milieu en hun eigen leefomgeving. Wat is een kringloop? Hoe onderhoud ik de moestuin? Wat kan ik allemaal met mijn afval doen? Dit zijn een aantal vragen waar de ecokids praktische antwoorden op krijgen. Er is nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Uitwisseling
Belangrijk element van het project is de uitwisseling tussen ecokids hier en ecokids in een ander land. Vanuit de Herweijerhoeve wordt al jaren een contact onderhouden met Juigalpa in Nicaragua. Op de Molenweide wordt er een contact opgebouwd met Warschau in Polen en vanuit Hoeve Bijdorp wordt dit jaar geprobeerd contact op te bouwen met Suriname.

Meer informatie
Kinderen of hun ouders die meer willen weten over de ecokids, kunnen bellen met de deelnemende stadsboerderijen :
Stadsboerderij Herweijerhoeve (Zuiderpark) tel 070 - 3295992 Stadsboerderij Hoeve Bijdorp (Loosduinse Hoofdstraat) tel 070 - 3979313
Stadsboerderij Molenweide (Stuwstraat) tel 070 - 4155496.

last update: 19-3-2003 16:17:21 ;pag.: 19120; auteur: 616;cat.:

Deel: ' Ecokids Den Haag weer van start op Stadsboerderijen '
Lees ook