Gemeente Helden

Sport en Milieu: Ecokit voor sportverenigingen Afgelopen week hebben alle buitensportverenigingen met gemeentelijke accomodaties van de gemeente Helden voorlichting gekregen over de ecokit. Ecokit is een handreiking voor sportverenigingen om aan de slag te gaan met energiebesparing. In opdracht van NOC-NSF is een ecokit samengesteld. Deze ecokit bestaat uit een sporttas met daarin allerlei hulpmiddelen, zoals spaarlampen, schakelklok, foldermateriaal van bedrijven die de actie ondersteunen zoals het Wereld Natuur Fonds en brochures met handige energiebesparingstips. De ecokit kan door sportverenigingen worden aangeschaft en kost 57,-. Van dat bedrag krijgen verenigingen 34,- retour indien zij energiebesparende maatregelen treffen. De gemeente wil het bedrag aanvullen met 23,- voor de actieve sportverenigingen. Kortom sportverenigingen die actief willen zijn met energiebesparing kunnen gratis de ecokit ontvangen om op die manier twee doelen te treffen:


1. milieuwinst en


2. geld besparen dat de vereniging voor andere doelen kan gebruiken.

Deze actie geldt dus voor alle sportverenigingen die hun eigen energierekening betalen.

Voor meer informatie over de ecokit kunt u contact opnemen met het projectteam ecokit: telefoon: 0900-102 02 02 of met Carla Duijf van de afdeling Milieu van de gemeente Helden, tel. (077) 306 67 01 of e-mail: cdu@helden.nl.


-

Deel: ' Ecokit voor sportverenigingen gemeente Helden '
Lees ook