Ingezonden persbericht


EcoMare
Centrum voor wadden en Noordzee, Texel

Texel, 9 juni 2002

EcoMare viert halve eeuw zeehondenopvang

Op vrijdag 14 juni opent EcoMare op Texel de tentoonstelling 'focus op Phoca'. In de tentoonstelling wordt een overzicht gegeven van 50 jaar zeehondenopvang op Texel. Voor dit bijzondere jubileum is het boek 'Zeehond en Waddenzee, van knuppelen tot knuffelen...' geschreven door auteur Johan Bos. Dit boek wordt tijdens de opening van de tentoonstelling gepresenteerd.

Vijftig jaar geleden begon EcoMare de eerste zeehondenopvang in Europa. De laatste jaren gaat het goed met de gewone zeehond in de Waddenzee. Maar de historie van dit zeezoogdier is niet altijd rooskleurig geweest.

Tentoonstelling 'focus op Phoca'

Deze tentoonstelling presenteert 50 jaar zeehondenopvang als een chronologisch beeldverhaal. Bij elk jaar is een opmerkelijk object gezocht dat te maken heeft met de zeehond en de opvang daarvan: een krantenartikel over een gebeurtenis in dat jaar, een foto, actieposter of bewegende beelden.

De wetenschappelijke kennis over zeehonden is met de jaren enorm toegenomen. Dankzij fysiologisch en ecologisch onderzoek weet men steeds beter hoe het dier is aangepast aan het barre klimaat van de Waddenzee. De opvang van de zeehond heeft voor het onderzoek een belangrijke rol gespeeld. Observatie van de dieren in de bassins van de opvang werd mogelijk. Maar ook via sectie op de dieren die ziek in de opvang terecht waren gekomen of reeds gestorven waren, is veel informatie verzameld.

Voor het publiek is de tentoonstelling van 15 juni 2002 t/m 5 januari 2003 in EcoMare te zien.

Boek 'Zeehond en Waddenzee, van knuppelen tot knuffelen'

In dit boek beschrijft auteur Johan Bos de geschiedenis van de zeehondenopvang. Verder komt de huidige discussie over het belang van die opvang aan bod. Daarnaast geeft het boek een portret van de mensen die betrokken zijn bij de zeehondenopvang. Een van hen is Annie de Haan, die op Texel in 1952 samen met haar man Gerrit de eerste Europese opvang voor zeehonden begon. Ook de ecologie en biologie van zeehonden in de Waddenzee wordt beschreven. Het boek bevat een grote hoeveelheid foto's van dit bijzondere dier.


---

Nadere informatie: EcoMare, Renée Smal, Ruijslaan 92, 1796 AZ De Koog, Texel

tel 0222-317741, fax 0222-317744, renees@ecomare.nl, www.ecomare.nl

Voor de pers is er een recensie-exemplaar van het boek beschikbaar. Ook is er op de ochtend van 14 juni extra gelegenheid voor het houden van interviews. Daarnaast is er op aanvraag ongeveer 20 minuten beeldmateriaal van het opvangen en uitzetten van zeehonden beschikbaar.

Programma 14 juni

13.45 uur welkom door dr. Jan Kuiper, directeur EcoMare

14.00 uur column Harry de Graaf, journalist Texelse Courant

14.10 uur inleiding dr. Peter Reijnders, zeehondenonderzoeker Alterra-Texel

14.25 uur opening en bezichtigen tentoonstelling 'focus op Phoca'

Deel: ' EcoMare viert halve eeuw zeehondenopvang '
Lees ook