Ingezonden persbericht

Persbericht

31 juli 2002

ECONOCOM GROUP REALISEERT GECONSOLIDEERDE OMZET VAN 415 MILJOEN EURO IN EERSTE HALFJAAR 2002

Omzet daalt licht met 5% ten opzichte van 2001

Econocom Group, waartoe ook het succesvolle Econocom Nederland behoort, zag de geconsolideerde omzet in het eerste halfjaar van 2002 teruglopen tot 415 miljoen Euro. Dit is een lichte daling van 5% ten opzichte van dezelfde periode over 2001.

De cijfers zijn gebaseerd op parameters vergelijkbaar met die van het afgelopen jaar; in de organisatiestructuur hebben sindsdien geen veranderingen van betekenis plaatsgevonden.

De activiteiten op het gebied van Financial Services presteerden in het eerste halfjaar boven verwachting (+33%), terwijl die van Procurement Services sterk geleden hebben onder de stagnerende verkoop van IT-producten en netwerkapparatuur (-35%). Network Services-activiteiten toonden een lichte groei van 5%.

Het bedrijfsresultaat - vóór aftrek belastingen, bijzondere baten en afschrijving van goodwill - toont een winst van Euro 5,6 miljoen, een daling van 18% ten opzichte van het eerste halfjaar in 2001.

Econocom Group voert momenteel een herstructureringsplan uit voor Procurement Services in Frankrijk, waarbij de logistieke outsourcing op een zelfde wijze wordt gestructureerd zoals in België reeds met succes het geval is.

Externe groeimogelijkheden om onze grote internationale klanten te kunnen bedienen, worden met voorzichtigheid bestudeerd, gelet op de kwetsbaarheid van de markten en de onzekere economische situatie.

De definitieve geconsolideerde halfjaarrekeningen worden afgesloten op 10 september 2002.

Zoekwoorden:

Deel: ' Econocom cijfers eerste half jaar 2002 '
Lees ook