Ministerie van Financien

Titel: ECONOMIE GROEIT IN 2000 MET 2½%

Persberichtnr.

99/201

Den Haag

21 september 1999

ECONOMIE GROEIT IN 2000 MET 2½%

De Nederlandse economie groeit in 1999 met 2¾% en in 2000 met 2½%. Dit zijn de voorspellingen van het Centraal PlanBureau waar het kabinet van uit is gegaan bij de voorbereiding van de begrotingen en de Miljoenennota voor 2000. De groei zou daarmee voor beide jaren tezamen iets hoger uitkomen dan waarin de Miljoenennota van vorig jaar vanuit is gegaan en dan het CPB eerder dit jaar verwachtte. Omdat de groei hoger is dan verwacht daalt het EMU-tekort sneller dan eerder werd aangenomen en is het mede als gevolg van hogere belastinginkomsten mogelijk voor 2000 1 miljard gulden uit te trekken voor lastenverlichting.

In het regeerakkoord is uitgegaan van een behoedzame groei van 2¼% BBP (bruto binnenlandsprodukt) per jaar. Vorig jaar werd in de Miljoenennota voor 1999 een groei van 3% BBP verwacht en 2% BBP voor de daarop volgende jaren. De meest recente ramingen van het Centraal PlanBureau (CPB), de Macro Economische Verkenning (MEV) voor 2000, gaat uit van een groei van 2¾% BBP in 1999 en 2½% BBP in 2000. Voor 1999 betekent dit een groei van een kwart procent minder dan vorig jaar werd verwacht en voor 2000 een half procent meer. Voor beide jaren tezamen ligt de groei boven het behoedzame scenario. De extra inkomsten die dit voor de overheid met zich meebrengt worden ingezet voor verlaging van de lasten en vermindering van het tekort.

De financiële crisis in Zuidoost Azië en Zuid Amerika heeft geleid tot een groeivertraging in de Europese economie, en een lagere groeiverwachting van het CPB begin dit jaar. Een duidelijke herstel tekent zich inmiddels af, hetgeen is terug te zien in de hogere CPB-ramingen in de MEV. In Nederland hebben met name de binnenlandse bestedingen goed tegenwicht kunnen bieden aan de zwakke vraag uit het buitenland. Het relatief grote consumentenvertrouwen, mede gebaseerd op een toename van de baanzekerheid van mensen, speelt hierbij een rol. Er is in Nederland dan ook eerder sprake van een lichte terugloop van de groei dan van een groeivertraging. Dit is mede te danken aan de gunstige uitgangspositie en de veerkracht van onze economie.

Deel: ' Economie groeit in 2000 met 2½% '
Lees ook