Provincie Limburg

Directeur economie verlaat Provinciale Dienst


205/99

Maastricht, 30 november 1999

DIRECTEUR ECONOMIE VERLAAT PROVINCIALE DIENST

Mevrouw drs. S. Groenewegen, directeur van de Hoofdgroep Economie en Gemeentefinanciën verlaat de provinciale dienst in verband met het aanvaarden van een functie bij de Vrije Universiteit te Amsterdam. Zij wordt daar medio maart 2000 vice-voorzitter van het college van bestuur. Mevrouw Groenewegen had de leiding van de Hoofdgroep Economie en Gemeentefinanciën sedert 1 januari 1995. Daarnaast was zij eerste waarnemend griffier van Provinciale Staten.

Zoekwoorden:

Deel: ' Economiedirecteur verlaat provinciale dienst Limburg '
Lees ook