Ernst & Young

Ernst & Young rapport: Economisch zwaar weer voor Verenigd Koninkrijk door aanhoudend hoge wisselkoers

24 juli 2001 - De groei van het Bruto Nationaal Product van het Verenigd Koninkrijk zal in het derde kwartaal teruglopen tot 1,8% en in 2002 slechts zon 2% procent bedragen. De wereld-economie is te zwak om meer groei mogelijk te maken en de koers van het Britse pond is te lang te hoog geweest. Dat stellen de schrijvers van de Ernst & Young ITEM Club uit het Verenigd Koninkrijk in hun economische voorspelling voor de zomer van 2001.

Ter toelichting op het rapport zegt economisch adviseur prof. Peter Spencer (University of London) van de Ernst & Young ITEM Club: De ondergewaardeerde Euro en de zwakke markt in de Verenigde Staten maken het voor het Verenigd Koninkrijk heel moeilijk om op welke van beide continenten dan ook goed te presteren. Dat probleem zal blijven voortbestaan zo lang de pond zo duur blijft. Volgens Spencer beginnen de gevolgen van de hoge koers voor de Britse munt nu echt zichtbaar te worden. Tot nu toe was er steeds sprake van een groei van de investeringen vanuit het bedrijfsleven. In dit laatste kwartaal trad er voor het eerst een teruggang op. Bovendien is er meer met de koopkracht van de consument aan de hand dan sommige cijfers doen vermoeden. Een goed draaiende retail-sector is niet de enige indicator voor de gezondheid van de consumptie. Vanuit een breder perspectief wordt duidelijk dat de groei van de consumentenuitgaven over het laatste half jaar zijn teruggelopen van vier tot drie procent.

Het rapport benoemt twee scenarios om het ongunstige tij te keren. In de eerste variant corrigeren de wisselkoersen zich, zij het langzaam, op eigen kracht: de dollar zal in waarde afnemen en de Euro herstelt zich. Volgens de onderzoekers zal het Verenigd Koninkrijk daar in 2003 van kunnen gaan profiteren. Maar wanneer de wisselkoersen zich níet aanpassen, leidt dat tot het ineenstorten van de investeringen, met grote gevolgen voor de werkgelegenheid en het inkomen van de Britse burgers. Hoe langer het duurt voordat de koers van het pond daalt, hoe langer zal ook het herstel duren, aldus prof. Spencer.

Mede vanwege dit weinig blijmoedige scenario benoemt het rapport van de Ernst & Young ITEM Club een tweede scenario: de Bank of England zou, het liefst in samenwerking met de Europese Centrale Bank en de Federal Reserve van de Verenigde Staten, kunnen interveniëren door de aankoop van Euros met Britse ponden. Ook op andere wijzen zou de Bank of England volgens de rapporteurs actief moeten ingrijpen om een verder wegzakken van de Britse economie in het moeras van een recessie te voorkomen. We mogen niet toestaan dat de koers van het Britse pond dermate hoog wordt gehouden dat de gehele economie in gevaar wordt gebracht, aldus Spencer.

Dit is een Nederlandstalige bewerking van het persbericht dat door Ernst & Young in het Verenigd Koninkrijk is uitgebracht. Voor het originele persbericht en de samenvatting van het onderzoek kunt u terecht bij Ernst & Young UK. Voor een nadere toelichting kunt u contact opnemen met prof. Peter Spencer op tel. 00 44 789 00244 89 of 00 44 20 7631 6412 of met persvoorlichter Jan-Willem Wits van Ernst & Young Nederland (010 - 406 5364).

Deel: ' Economisch zwaar weer voor GB door hoge wisselkoers '
Lees ook