Centraal Planbureau

CENTRAAL PLANBUREAU

Onderwerp: persbericht
Nummer: 33
Datum: 4 juli 2002
Inlichtingen bij: Paul Besseling (tel. 070 - 3383 416), Marcel Lever (tel. 070 - 3383 469) of Jacqueline Timmerhuis (persvoorlichter CPB, tel. 070 - 3383 477)

Economische gevolgen van het Strategisch Akkoord

Op verzoek van de informateur heeft het CPB een analyse gemaakt van de economische effecten van het strategisch akkoord. Deze notitie doet verslag van de macro-economische effecten van de maatregelen, alsmede van de effecten op de collectieve financiën en de koopkracht. De notitie is woensdag 3 juli 2002 aan de Tweede Kamer aangeboden.

De analyse is gebaseerd op de informatie die het CPB zaterdag 29 juni ter beschikking stond. Nadien zijn nog een aantal wijzigingen doorgevoerd, die nog niet zijn meegenomen in de notitie. De definitieve rapportage zal over enige weken beschikbaar komen.

De CPB Notitie 'Economische gevolgen van het strategisch akkoord' is (gratis) beschikbaar als PDF-file.

Zoekwoorden:

Deel: ' Economische gevolgen van het Strategisch Akkoord '
Lees ook