Centraal Bureau voor de Statistiek

CBS

CBS: Econ. groei in 2001 gelijkmatig over Ned. verdeeld

In 2001 is de groei van de economie gelijkmatig verdeeld over de twaalf provincies. In de periode 1995-2000 was dat nog anders. Toen staken Utrecht en Flevoland er bovenuit. In 2001 zijn beide echter hun positie van snelst groeiende provincies kwijt.

Dip commerciële diensten drukt groei Flevoland en Utrecht In de periode 1995-2000 waren Flevoland en Utrecht met 6,1 en 5 procent de provincies met de hoogste economische groei. Het gemiddelde voor Nederland bedroeg in deze periode 3,7 procent. In de meeste provincies was de economische groei vooral te danken aan de positieve resultaten van de commerciële dienstverlening. Deze sector behelst onder meer handel, vervoer, communicatie, financiële en zakelijke diensten. In 2001 heeft echter het merendeel van deze diensten matige tot negatieve resultaten gekend. Vooral de provincies met een relatief hoog aandeel van de commerciële diensten in hun totale toegevoegde waarde hebben de gevolgen daarvan ondervonden. Zo heeft Flevoland een aandeel van 55 procent, Utrecht van 61 procent en Noord-Holland van 59 procent. Het gemiddelde voor Nederland is 49 procent.

Chemie, bouw en overheid motor voor regionale groei De economische groei in 2001 kwam in hoofdzaak voor rekening van een aantal bedrijfstakken binnen de nijverheid en van de overheid (exclusief defensie). Het gaat daarbij in de nijverheid vooral om aardgaswinning, olieraffinage en de basis- en petrochemische industrie, openbaar nut en diverse sectoren binnen de bouwnijverheid. De agrarische sector en de commerciële dienstverlening presteerden in deze periode minder. De ontwikkelingen van de diverse bedrijfstakken weerspiegelen zich in de economische groei van de meeste provincies.

Hoogste economische groei in Groningen
Groningen heeft van de Nederlandse provincies in 2001 de hoogste economische groei gehaald, namelijk 2,6 procent. De resultaten voor Groningen worden over het algemeen sterk beïnvloed door de aardgaswinning in Slochteren. Toch is ook exclusief de aardgaswinning de groei in Groningen nog iets boven die van Nederland. Zuid-Holland en Zeeland hebben met 1,8 en 1,6 procent ook een hogere economische groei dan Nederland als geheel. Dit is vooral op het conto van de chemie en de overheid te schrijven. Drenthe kwam met een groei van 1,5 procent vrijwel op het gemiddelde van Nederland.

Groei in Noord-Holland, Limburg en Noord-Brabant valt ver terug In vergelijking met de voorgaande jaren is de relatief lage economische groei van 1 procent voor Noord-Holland opmerkelijk. Dit komt onder andere doordat de toegevoegde waarde van de luchtvaartactiviteiten rond Schiphol in 2001 is gedaald ten opzichte van 2000. Verder is de volumegroei van de toegevoegde waarde in deze periode ook voor Limburg (1 procent) en Noord-Brabant (0,9 procent) beneden het Nederlands gemiddelde. Voor beide provincies geldt dat de groei van de nijverheid (onder meer metaalproducten en elektrotechniek) achterbleef bij de overeenkomstige gemiddelde groei voor Nederland. Friesland, Overijssel en Gelderland bleven even onder de groei voor Nederland steken. De wat achterblijvende groei voor deze provincies manifesteerde zich ook al over een wat langere periode.

Technische toelichting
Deze Regionale Economische Jaarcijfers sluiten aan bij de Nationale rekeningen 2001, die afgelopen donderdag 18 juli zijn gepubliceerd. Economische groei in dit persbericht is de groei van de bruto toegevoegde waarde gecorrigeerd voor prijsveranderingen. De toegevoegde waarde is gewaardeerd tegen basisprijzen. De economische groei voor Nederland tegen basisprijzen wijkt licht af van het cijfer tegen marktprijzen dat vorige week donderdag werd gepubliceerd (1,3 procent). Dit komt door de productgebonden belastingen en subsidies alsmede het verbruik van toegerekende bankdiensten. Het effect daarvan is per saldo 0,1 procent.

Voor meer informatie en tabel kunt u contact opnemen met de persdienst van het CBS.
Tel. (070) 337 58 16 Fax (070) 337 59 71 E-mail: persdienst@cbs.nl

22 jul 02 09:30

Deel: ' Economische groei in 2001 gelijkmatig over Nederland verdeeld '
Lees ook