CBS Persbericht


Datum: 26-08-99

Economische groei tweede kwartaal 3,2%

In het tweede kwartaal van 1999 is het volume van het bruto binnenlands product (BBP) 3,2% groter dan een jaar eerder. De economische groei is daarmee iets hoger dan die in het eerste kwartaal (3,0%). Voor het eerste halfjaar van 1999 komt de BBP-groei uit op 3,1%. Dit blijkt uit eerste ramingen van de Kwartaalrekeningen van het CBS.

Herstel bij goederenproducenten

Aan de productiekant van de economie is sprake van herstel bij de goederenproducenten. In het tweede kwartaal is het volume van de toegevoegde waarde bij de goederenproducenten 2,2% groter dan een jaar eerder. In de voorgaande vier kwartalen bedroeg de groei gemiddeld nog geen half procent.

De groei is het grootst bij de producenten van commerciële diensten (4,0%). Tot deze categorie behoren onder andere de telecommunicatiebedrijven en de computerservicebureaus. De niet-commerciële dienstverlening kent in het tweede kwartaal een groei van 1,6%. Beide groeipercentages betekenen een stabiele groei.

Consumptie en uitvoer dragen groei bij bestedingen

Aan de bestedingenkant van de economie zijn de consumptie (+3,7%) en de uitvoer (+3,5%) de snelst groeiende categorieën. Bij de uitvoer is sprake van stabilisatie: de voorgaande twee kwartalen kenden een vergelijkbare groei. Bij de consumptie hangt de toename vooral samen met de gestegen consumptie van huishoudens (+4,1%). De overheidsconsumptie is in het tweede kwartaal ruim 2% toegenomen.

Investeringsgroei geremd door vermindering grote projecten

Bij de investeringen komt de volumegroei in het tweede kwartaal uit op 1,2%, na een toename van 6,9% in het eerste kwartaal. Deze cijfers worden sterk beïnvloed door schommelingen in de oplevering van incidentele grote investeringsprojecten. Wanneer die projecten buiten beschouwing worden gelaten, komt de investeringsgroei in het tweede kwartaal uit op ongeveer 6,5%, tegen circa 5,6% in het eerste kwartaal.

Technische toelichting

In dit persbericht is de eerste raming van de economische groei in het tweede kwartaal van 1999 gepubliceerd. Deze "flash-raming" heeft een voorlopig karakter: de cijfers kunnen nog worden aangepast op basis van statistische informatie die de komende tijd verschijnt. Voor het eerst worden ook voorlopige kwartaalcijfers over de bestedingen en de buitenlandse handel gepubliceerd.

Op 28 oktober aanstaande worden de definitieve cijfers over het tweede kwartaal gepubliceerd, waarbij bovendien meer detailgegevens worden vrijgegeven. Op dat moment zijn de kwartaalcijfers tevens aangepast aan de jaarcijfers van de Nationale rekeningen 1998 en daarmee ook aan de nieuwe internationale richtlijnen van het ESR 1995.

De mutaties ten opzichte van het voorgaande kwartaal (zie tabel 1) zijn afgeleid met behulp van een rekenprocedure die de seizoeneffecten en een deel van de kalendereffecten uitschakelt. In vergelijking met de groeicijfers ten opzichte van een jaar eerder geven deze mutaties sneller een eventuele omslag in de ontwikkeling van de economie weer.

De goederenproducenten omvatten de bedrijven in de landbouw, delfstoffenwinning, industrie, energie- en waterleidingbedrijven en de bouwnijverheid. De commerciële dienstverlening betreft handel, horeca, vervoer, post en telecommunicatie en de financiële en zakelijke dienstverlening. De niet-commerciële dienstverlening heeft betrekking op overheid, onderwijs en zorgsector.

Achtergrondinformatie

Vandaag heeft het CBS ook een afzonderlijk persbericht uitgebracht over de ontwikkeling van de consumptieve bestedingen door gezinnen.

Voor meer informatie over de Kwartaalrekeningen kunt u contact opnemen met het Centraal Bureau voor de Statistiek in Voorburg, drs. G. Buiten, tel. (070) 337 47 95; e-mail: gbtn@cbs.nl. Overige informatie kunt u verkrijgen bij de persdienst van het CBS, tel. (070) 337 58 16.

Zie voor tabellen het originele bericht

Tabel 1: Bruto Binnenlands Product (marktprijzen) Verandering ten opzichte van:
zelfde periode vorig jaar voorgaand kwartaal 1)

volumemutaties in %

1997-I

3,4

1,0


3,5

1,2


3,4

1,2

IV

4,3

1,1

1998-I

4,9

1,0


3,7

0,6


3,2

0,5

IV

3,3

1,2

1999-I

3,0

0,7


3,2

0,8

I-II

3,1


-
1) gecorrigeerd voor seizoeninvloeden en een aantal kalendereffecten.

Tabel 2: Toegevoegde waarde van drie groepen producenten (bruto, factorkosten)
Producenten van:
goederen

commerciële diensten

niet-commerciële diensten volumemutaties in % t.o.v. jaar eerder

1997-I

1,7

5,1

0,9


3,4

5,8

1,2


3,6

5,3

1,5

IV

3,6

5,8

1,5

1998-I

4,4

6,1

2,1


0,4

5,1

2,2-0,8

4,4

2,0

IV

1,0

4,2

1,8

1999-I

1,0

4,1

1,8


2,2

4,0

1,6

Tabel 3: Goederen- en dienstentotalen

1998

1999

I

II

III

IV

I

II
volumemutaties in % t.o.v. jaar eerder

Consumptieve bestedingen

3,7

3,8

4,5

4,5

4,1

3,7 w.v. van huishoudens

3,8

4,2

5,0

5,0

4,4

4,1 door overheid

3,1

2,2

2,4

2,3

2,8

2,2 Investeringen in vaste activa

9,1

0,4

4,0

3,4

6,9

1,2 Veranderingen in voorraden

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Nationale bestedingen

6,0

2,8

4,3

4,1

3,2

3,0

Uitvoer goederen en diensten

8,9

7,3

4,7

3,5

3,6

3,5 Invoer goederen en diensten

11,6

6,0

7,1

5,0

4,0

3,1

Bruto binnenlands product

4,9

3,7

3,2

3,3

3,0

3,2

Tabel 4: Waarde- en prijsontwikkeling van het BBP (marktprijzen) Waarde

Waarde-verandering

Prijsverandering
mld gld in % t.o.v. jaar eerder

1998-I

182,0

7,6

2,6


192,5

6,0

2,2


182,5

5,5

2,2

IV

193,3

4,4

1,1

1999-I

190,3

4,6

1,5


201,4

4,6

1,4

© Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen, 1999 Bronvermelding is verplicht.
Verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan.

Laatst gewijzigd: 26 augustus 1999

Deel: ' Economische groei tweede kwartaal 3,2% '
Lees ook